Utdrag ur SAAF Plan- och riktlinjer angående stamboken

Riksstambok Avd 1
För stamboksföring av häst i angloavel erfordras:
För hingst:
1. ska härstamningen innehålla hingstar avelsvärderade och godkända för svensk eller internationell angloavel i minst fyra led
2. ska härstamningsidentifiering kunna göras i minst fem led
3. ska motsvara rasvisa krav
4. ska ha genomfört avelsvärdering för premiering av hingstar enligt premieringsreglemente
5. eller vara godkänd för svensk eller internationell angloavel genom annan stambok än SAAF och anses motsvara rasvisa krav enligt beslut av avelskommitteen

Hingstar som kan införas i Riksstambok Avd I är:
1. Anglohingst inregistrerbar i SAAF Sektion I, II eller IIIa eller motsvarande internationell stambok
2. Engelsk fullblodshingst inregistrerbar i SGC eller motsvarande internationell stambok
3. Arabisk fullblodshingst inregistrerbar i SAHF eller motsvarande internationell stambok
4. Shagya-arab registreringsbar i SsHF eller i eller motsvarande internationell stambok

För sto:
1. ska härstamningen innehålla avelsvärderade och godkända hingstar för angloavel i tre led
2. ska härstamningsidentifiering kunna göras i minst fem led
3. ska motsvara rasvisa krav
4. som genomfört avelsvärdering för premiering av ston enligt premieringsreglemente
5. som uppvisar godtagbar angloavkomma inregistrerbar i Sektion I, II eller IIIa (gäller inte treåriga diplomston)
6. eller vara godkänd för svensk eller internationell angloavel genom annan stambok än SAAF och anses motsvara rasvisa krav enligt beslut av avelskommitteen

Ston som kan införas i Riksstambok Avd I är:
1. Anglosto registreringsbar i SAAF Sektion I, II eller IIIa eller i motsvarande internationell stambok
2. Engelskt fullblodssto registreringsbar i SGC eller i motsvarande internationell stambok
3. Arabiskt fullblodssto registreringsbar i SAHF eller i motsvarande internationell stambok
4. Shagya-arab registreringsbar i SsHF eller i motsvarande internationell stambok


Riksstambok, bilaga
Anglosto som ger godkänd avkomma registreringsbar för Sektion I, II eller III, men som inte själv uppfyller kraven för införande i Riksstambok Avd I beträffande härstamning.

Detta kan gälla hästar med egna eller sina förfäders prestationer där specialbegåvning bedöms ha överordnad betydelse jämfört med kraven på avelsvärdering och godkänd härstamning.

För att falla under denna kategori erfordras att härstamningen skall kunna kontrolleras i fem led samt att ärendet bereds i avelskommittén före styrelsebeslut om införande i Riksstambok, bilaga.
Högst upp på sidan