Föl och ammajouren kan vara räddningen

Ett förlorat föl
Ett sto, som förlorat sitt föl strax efter fölningen kan rädda ett annat föl som blivit moderlöst. Rasen vid ett sådant tillfälle är av mindre betydelse. Man ska nog ha klart för sig att det trots allt slit, inte är ovanligt att man misslyckas med att försöka få stoet att ta åt sig en annans fölunge.

Första intrycket spelar stor roll, synen är viktig på avstånd medan lukten spelar en avgörande roll på nära håll. För att underlätta för stoet att acceptera fölet bör man göra vissa åtgärder innan men sammanför dem för första gången.

Om stoet är kvar i sitt "hemmastall" så börja med att flytta stoet från den box där hon förlorade sitt föl till en ny, gärna en bit ifrån den gamla eftersom fölets lukt dröjer sig kvar. Eftersom lukten är så viktig för att stoet skall kunna acceptera ett nytt föl så sätt en starkt luktande salva, tex Vicks blå, i stoets näsborrar och förändra det nya fölets doft genom att sätta samma lukt på detta. Parfym kan också vara användbart, men det allra allra bästa är om man kan använda sig av efterbörden från det förlorade fölet och gnida in det främmande fölet med detta.

Vid första kontakten är stoet ofta avvisande, men eftersom modersinstinkten vaknar när fölet diar och mjölkproduktionen startar, är diandet en avgörande faktor för att hela proceduren skall fungera.

För att fölet ska komma åt och dia måste stoet stå stilla och hon får inte komma åt att skada fölet genom sparkar. Här måste man vara bestämd och om det är nödvändigt tom använda brems.

När fölet väl har diat så skilj sto och föl åt, och låt dem vara åtskiljda ca en timme innan proceduren upprepas. Efter några gånger brukar stoet börja visa intresse och man kan efterhand släppa dem lösa.

Några konkreta råd
• Spara alltid efterbörden i några dagar efter fölning även om allt verkar normalt med ditt sto och föl. Förvara den svalt.

• Kontakta Föl & ammajouren om ditt föl skulle dö förutsatt att du kan tänka dig att låna ut ditt sto som amma.

• Räkna med att du behöver tid och stort tålamod.

Ett förlorat sto
Att mista sitt sto är kanske ännu värre än att mista fölungen. Stoet har man ju haft som sin kamrat och kanske tävlat med i många år. Att stå mitt i all sorg och ändå försöka tänka klart är inte det lättaste. Vad som är absolut livsnödvändigt för den moderlösa fölungen är att få i sig råmjölk, och det snabbt. Om man inte har kunnat mjölka ur någon mjölk från stoet så måste man få tag på det på annat håll. Hör efter med uppfödare i närheten, ofta så finns ett litet lager med råmjölk i frysen.

Lyckas man ändå inte få fram någon råmjölk kan man ge fölet plasma istället, det görs på hästkliniker. Kontakta snarast möjligt Föl & ammajouren. Om man har tur så kan man snabbt få tag på ett sto där. Skulle det ändå dröja några dagar innan man hittar en lämplig amma så får man helt enkelt använda sig av mjölkersättning.

Mjölkersättning finns att köpa på lantmännen och liknande affärer. Skulle det vara helg eller kvällstid brukar hästklinikerna ha ett litet lager som de kan sälja från. Fölungen behöver få mjölk minst en gång per timme.

Hittar man en lämplig amma är det ju som sagt väldigt viktigt att förändra fölungens lukt, för stoets skull. Skulle det ändå inte lyckas med en amma trots att man kanske provat flera finns ingen annan utväg än att föda upp fölet med flaska.

Vad som då är viktigt är att fölungen ändå kommer i kontakt med andra hästar och kanske får en egen "nanny". Kanske har man ett annat sto med föl som den får gå med, även om den inte tillåts dia, eller en gammal valack, den kan bli en utmärkt reservmamma.

Några konkreta råd
• Se till att fölungen får i sig råmjölk/plasma.
• Kontakta Föl &ammajouren.
• Föl & ammajouren är ju kostnadsfri men räkna med att en ev stoägare vill ha viss ersättning. Gör upp det före!
• Tid och tålamod.

Madelen Ohlzon
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Föl och ammajouren
Ibland så är olyckan framme och ett sto eller föl överlever inte förlossningen eller tiden strax efter. Som uppfödare så blir man ofta helt handlingsförlamad vid en sådan händelse. Man har ju planerat och drömt om vad som ska göras med den nya lilla varelsen.

För att hjälpa Sveriges uppfödare har flera olika avelsföreningar gått samman och bildat en jour. Till den kan man anmäla ston som nyligen mist sin fölunge eller söka efter en amma till sin lilla knatte som har förlorat sin mor.

Jouren har "dygnetruntservice" med personlig kontakt under dag och kvällstid. På natten kan man prata in ett meddelande på telefonsvarare som avlyssnas dagligen. Henrik Hult heter mannen som håller i alla trådar. Han har lång erfarenhet av uppfödning och svarar också gärna på frågor.

När en hästägare ringer till jouren tar Henrik i första hand reda på vart stoet eller fölet finns. Sedan kontrollerar han om det finns en lämplig amma eller ett föl anmält och vidarebefordrar telefonnr. till den hästens ägare. Jouren är kostnadsfri.

Föl & ammajouren
Henrik Hults jourtelefon 0733-141316
Vill du inte ringa kan du gå in på www.asvt.se och registrera "amma sökes/finnes".

----------------------------------------------------------------

Foto: Madelen Ohlzon.


Foto: Gudrun Gustavson.


Foto: Irene Ljung.