Texter och bilder till medlemstidningen
AngloNytt

SAAF ger ut en medlemstidning c:a 2 gånger per år. Tidningen går under namnet AngloNytt. Du kan medverka till att utforma tidningens innehåll genom att skicka in material.

Skriv en presentation av dig själv och berätta vad du gör med din häst. Resultat från tävlingsplatser välkommnas. Sänder du in bilder måste du eller någon bekant ha tagit bilderna. Vi kan inte betala arvoden till yrkesfotografer.

Textmaterial och bilder skickas via post eller mejl till Gudrun Gustavson som ansvarig för AngloNytt.

Gudrun Gustavson
N Malforsvägen 13
585 72 LJUNGSBRO
gudrun.gustavson@angloarab.se
 

Du kan även annonsera hästar, sadlar och annat med bild i AngloNytt.
Att annonsera i AngloNytt är gratis.

Maila bilder i formatet jpg.
Beskäring och storleksändring kan ske för att passa in i tidningen. Bilden bör vara minst 1 MB stor för att bli bra i tidningen.