Bilder från förr
– angloaraber som gått ur tidenEn häst lever i evig tid

Man berättar inte om en hästs slutskede i livet. Man beskriver hästen i sin krafts dagar.

En häst dör inte till följd av sjukdom, skada eller ålderdom – den lämnar livets id.

Även om en häst inte är i livet, så har den inte dött. För en häst dör aldrig. Den går ur tiden!

Anki Lundberg

Jolene x (50 % ox), sto skimmel född 1983 (e. Pargos ox – u. Miss Forsyte xx  e. Pan DEN). Uppfödare: Charlotta Liljefors, Munga Stuteri. Ägare: Gudrun Gustavson, Ljungsbro, Östergötland.  Vid ledtygeln: Anki Lundberg. Jolene har lämnat avkomman Jodie (25 % ox) född 1998 (e. Blue Granadier xx 818 GB). Foto: Kenth Konradsson, juli 2009.