Samarbete med D.S.A.H. i Danmark

Kontakt har tagits med den danska motsvarigheten till SAAF för att se om vi kan påbörja ett samarbete. Den danska föreningen har både shagyas, angloaraber, araber och andra hästar med arabblod i sin förening.

Den danska föreningen har ännu inte tagit kontakt med CIAA och har en något annorlunda indelning av anglos än vad vi har. Undertecknad har lämnat viss information om samarbetet för att ge en möjlighet för styrelsen att bedöma om det internationella samarbetet kan vara av intresse även för dem. Min förhoppning är att styrelsen återkommer för att vi ska kunna ha fortsätta kontakter.

En möjlighet till samarbete är att använda varandras hingstar i aveln. Danskarna har inbjudit våra godkända hingstar att komma med på deras hingstlista. De efterlyser särskilt goda gångarter som de anser saknas. Med tanke på att både Kilroy och Business har god ridbarhet och bra gång så kanske det kunde vara intressant att erbjuda våra hingstar. I Danmark finns fler shagyahingstar. De har även några anglohingstar som vi kommer att försöka få fram mer fakta om.

Ann GyllenswärdDSAH
– dansk avelsförening för shagya-, anglo- och arabhästar

...............................................................................DSAH, arabhästavel – Danish Society of Purebred Arabian Horses