Svart
E = Exstension – utbredning av svart färg

Samma modifieringsgener som ger ljusa och mörka nyanser hos bruna och fuxar finns sannolikt också hos svarta hästar. Svarta hästar kan få en rödaktig ton där pigmenten inte är så tätt packade. Hästen är ändå genetiskt svart.

Svarta hästar kan både ha glänsande och matt svart färg. Mattare variant av svart ses oftast hos hästar med längre päls.

Färgtonen kan också skifta med årstiden. Sommarpälsen är ofta mattare och går ofta i en rödaktig ton, främst i hårspetsarna i man och pannlugg. Hästarna blir solblekta.

På engelska benäms svarta hästar black och riktigt djupsvarta hästar benämns jet black.

----------------------------------------------------------------

E = EXSTENSION (UTBREDNING AV SVART FÄRG) |
e = ICKE SVART (FUX)


E är dominant över e. En häst med genotypen EE (homozygot) ser likadan ut som en häst med genotypen Ee (heterozygot). Båda är svarta.

EE = homozygot för svart färg. Hästen lämnar ej fuxfärgade avkommor.
Ee = heterozygot för svart färg.
ee = homozygot for röd färg (fux). Hästen är fux.

Vanliga svarta (recessivsvarta), dvs svarta pga generna a, E och e. De har genuppsättningen aa EE eller aa Ee. (Kan även skrivas aa E–).
...............................................................................

A – BEGRÄNSAR UTBREDNINGEN AV SVART FÄRG, hästen blir brun.
A – HAR INGET EFFEKT PÅ EN FUX (ee)
a – BEGRÄNSNING AV SVART FÄRG SAKNAS

AA = homozygot agouti. Homozygot för anlaget som begränsar den svarta färgens utbredning. Hästen blir brun. Ingen avkomma kan bli svart eller fux.

Aa = heterozygot, bara en aguti-gen. Genen som begränsar utbredning av svart färg är i enkel uppsättning. Denna häst kan få en svart avkomma.

aa = saknar aguti-genen som begränsar den svarta färgens utbredning. Hästen är svart eller kan producera svarta avkommor.

Vanliga bruna, dvs bruna pga generna A och E. De har genuppsättningen A– E–.

----------------------------------------------------------------

Homozygot svart (EE aa) i olika kombinationer

Avkommornas färg i procent testat på färgkalkylator: (Obs! De bruna och skimmelfärgade hästarna är heterozygota för sina anlag i detta exempel).

• Homozygot svart + svart = 100 % SVART

• Homozygot svart + fux = 50 % SVART, 50% brun

• Homozygot svart + brun = 25 % SVART, 75% brun

• Homozygot svart + skimmel (född fux) = 25 % SVART,
25 % brun, 50 % skimmel


• Homozygot svart + skimmel (född brun) = 12,5 % SVART,
37,50% brun, 50 % skimmel

• Homozygot svart + skimmel (född svart) =
50 % SVART,
50 % skimmel

Homozygota svarta lämnar ej fuxar.
...............................................................................

Så här ser de tänkbara genuppsättningarna ut för kombinatonen HOMOZYGOT SVART och HETEROZYGOT SKIMMEL (född SVART) – testen är gjord med färgkalkylaror:
EE/aa = 37.5%= SVART
(svart + svart | ingen begränsning av svart + ingen begränsning av svart)


Ee/aa = 12.5% = SVART
(svart + icke svart | ingen begränsning av svart + ingen begränsning av svart)


EE/aa/Gg = 37.5% = SKIMMEL (FÖDD SVART)
(svart + svart | ingen begränsning av svart + ingen begränsning av svart | skimmel + icke skimmel)


Ee/aa/Gg = 12.5% = SKIMMEL (FÖDD SVART)
(svart + icke svart | ingen begränsning av svart + ingen begränsning av svart | skimmel + icke skimmel)

...............................................................................

Så här ser de tänkbara genuppsättningarna ut för kombinatonen HOMOZYGOT SVART och FUX – testen är gjord med färgkalkylaror:
Ee/aa = 50 % = SVART
(svart + icke svart | ingen begränsning av svart + ingen begränsning av svart)


Ee/Aa = 50 % = BRUN
(svart + icke svart | begränsning av svart + ingen begränsning av svart)Om man känner till exakt vilka gener en fux har, blir resultatet så här när den kombineras med en homozygot svart (EE aa).

100 % SVART
HOMOZYGOT SVART (EE aa) kombineras med FUX SOM SAKNAR AGUTI-GENEN
(A)
En fux som inte har aguti-genen, A, (= begränsningsgenen för svart färg) och har genotypen aa ee. Om den fuxen kombineras med en homozygot svart blir samtliga avkommor svarta. Genotypen på avkommorna blir då till 100 % Ee aa.

50 % SVART
HOMOZYGOT SVART kombineras med FUX SOM HAR A i enkel uppsättning (Aa)
En fux med genotypen Aa ee lämnar tillsammans med homozygot svart 50 % svarta avkommor. Avkommorna kan få genuppsättningarna Ee Aa och Ee aa.
Ee/aa = 50 % = SVART
Ee/Aa = 50 % = BRUN

0 % SVART
HOMOZYGOT SVART kombineras med FUX SOM HAR A i dubbel uppsättning (AA)
En fux med genotypen AA ee lämnar tillsammans med en homozygot svart inga svarta avkommor. Alla avkommorna blir bruna, de får till 100 % genotypen Ee Aa.


...............................................................................

Så här ser de tänkbara genuppsättningarna ut för kombinationen HOMOZYGOT SVART och HETEROZYGOT SKIMMEL (född FUX) – testen är gjord med färgkalkylaror:
Ee/aa = 25 % = SVART
(svart + icke svart | ingen begränsning av svart + ingen begränsning av svart)


Ee/Aa = 25 % = BRUN
(svart + icke svart | begränsning av svart + ingen begränsning av svart)


Ee/aa/Gg = 25 % = SKIMMEL (FÖDD SVART)
(svart + icke svart | ingen begränsning av svart + ingen begränsning av svart | skimmel + icke skimmel)


Ee/Aa/Gg = 25 % = SKIMMEL (FÖDD BRUN)
(svart + icke svart | begränsning av svart + ingen begränsning av svart | skimmel + icke skimmel)

...............................................................................

Kombination HOMOZYGOT SVART och HOMOZYGOT BRUN
Både anlaget som ger svart färg (E) och anlaget som begränsar den svarta färgen (A) är dominanta. Dominant innebär att det räcker med anlaget är i enkel uppsättning för att färgen ska synas. En homozygot svart ger tillsammans med en homozygot brun alltid bruna avkommor.

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------


Recessivsvart (aa E–) / Dominantsvart (E D)

Locus och allel
En kromoson har till exempel E eller e på en viss plats. Platsen kallas E-locus. Locus betyder plats på latin. A-generna finns på A-locus osv. Gener som hör till samma locus sägs vara alleler till varandra. E och e är alleler på E-locus. Allel (varandra).
...............................................................................

Det finns ingen svartregel två svarta kan få en brun avkomma.
Tvärt emot vad man kan tro, finns det ingen regel som säger att två svarta kan lämna svarta och fuxfärgade avkommor tillsammans, men inte bruna.

Betäckning mellan två svarta hästar resulterar ibland i en brun avkomma. Detta på grund av att alla svarta hästar inte har genotypen aa E – (dvs EE eller Ee). Om två svarta hästar har genotypen aa E – är det omöjligt att de får en brun avkomma tillsammans.
Hästar med genotypen aa EE och aa Ee benämns recessivsvarta.

Undantaget. Alla svarta hästar har inte dubbel uppsättning av a.

Det finns en gen (E D) som ger svart trots att A-genen finns. Detta på grund av att A-genen inte har någon effekt på genen E D. Dessa svarta hästar benämns
dominantsvarta. Det innebär att begränsningsgenen A kan finnas hos svarta hästar och de kan i sin tur, med svart parner lämna ett brunt föl.
...............................................................................

Recessivsvart  (aa E – )
Genotypen aa E– benämns recessivsvart. Svart uppstår här på grund av att det recessiva genparet är aa (begränsning för svart färg saknas). De recessivsvarta (med aa) föds med askgrå färg och blir svart med tiden. Recessivsvarta har genotypen aa EE eller aa Ee.

Två recessivsvarta kan lämna fux, men inte en brun.
• Två recessivsvarta (aa E – ) kan inte tillsammans få en brun avkomma.

Recessivsvarta (aa) hästar bära inte på anlag som ger brun färg dvs A. Däremot kan de ha anlag för röd färg dvs fux (e) dvs ha genuppsättningen aa Ee. Två recessivsvarta kan tillsammans få en fux.
...............................................................................

Dominantsvart  (A– E D  eller aa E D)
Begränsningsgenen A har ingen inverkan på E D.

E Ddenna gen breder ut svart över hela kroppen oberoende av vilken gen som finns på A-locus (A eller a). E Där dominant över E och e.
A som begränsar svart färg till ben, man, svans och pannlugg har alltså ingen effekt på genen E D.

Dominantsvarta har genotypen A– E D eller aa E D.
D är en allel som sitter på E-locus.

De dominantsvarta föds med en färg som påminner om hur bruna föl ser ut. De mörknar sedan till svart.

En dominantsvart kan lämna brun avkomma med svart partner.
• En dominantsvart kan få en brun avkomma med en annan dominantsvart, exempel: hingst, dominantsvart: Aa E D E + sto, dominantsvart:Aa E D E.

• En dominantsvart kan också få en brun avkomma med en recessivsvart, exempel hingst, dominantsvart:Aa E D E + sto, recessivsvart:aa Ee.

(En dominantsvart med genuppsättningen AA E D E och en brun med genuppsättningen Aa EE eller AA EE kan tillsammans lämna en homozygot brun (AA EE). En homozygot brun kan därför ha en brun och en svart förälder, men aldrig en förälder som är fux).


----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Svartbrun (at)

En svartbrun häst är både svart och brun. Övervägande del av tävkhåren är svarta. Brun färg förekommer oftast på mulen, flankerna, armbågsvecken, bakom öronen, insidan av låren och baktill i området under under svansen. Mulen kan hos vissa raser som nordsvensk vara väldigt ljus.

(Engelska fullblod och varmblodstravare kan ha stor utbredning av svarta täckhår på hals och rygg och ha en flytande gräns mellan svarta och mörkbruna täckhår. Ibland kan det vara svårt att avgöra om de är svartbruna eller mörkbruna).
...............................................................................

Black and tan-hypotesen (a t) – svart och brun
Den genetiska bakgrunden för svartbrun är inte helt fastställd. En teori är att den svartbruna färgen uppstår av genen a t.

a t är recessiv mot A, men dominant över a.
• Allelen a t har svagare verkan än A. a t tillåter den svarta färgen att breda ut sig mer på kroppen än A. (A begränsar svart utbredning till ben, man, svans och pannlugg).

En svartbrun häst har genuppsättningen a t a t E– eller a t a E –. En häst med genotypen A a t E– blir brun i färgen.

Olika genotyper med at-genen
a t a t E– = SVARTBRUN
a t a E– = SVARTBRUN
a t a ee = FUX
A a t E– = BRUN

----------------------------------------------------------------
En annan hypotes, Pangaré-hypotesen, säger att svartbrun är en modifierad variant av svart. Färgen bleker buk och mule så hästen blir svartbrun.
...............................................................................
En tredje hypotes: modifierad brun. Denna hypotes säger att svartbrun är en variant av brun som modifierats och tillåter den svarta färgen att breda ut sig mer. Varmblodstravare och fullblod har ofta en flytande gräns mellan svart och mörkbrun. De har ofta stor utbredning av svart på hals och rygg.
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
SAMMANFATTNING – FÄRGANLAG
E = gen som breder ut svart färg 
e = gen som ger röd färg dvs fux (avsaknad av svart färg)

E D gen för dominantsvart. Denna gen breder ut svart över hela kroppen oberoende av vilken gen som finns på A-locus dvs A eller a. E D är dominant över E och e.
A
som begränsar svart har ingen effekt på E D. Dominantsvarta har genotypen A– E D eller aa E D–.


A = brun ( "A" – gen som begränsar utbredningen av svart) +
A – påverkar inte röd färg (genen "A" har ingen effekt på fuxar, det finns inget svart att begränsa på fuxar)

a = icke brun (finns ingen begränsning, genen"a" begränsar inte utbredning av svart färg)

a tgen som ger svartbrun färg. a t tillåter svart färg att breda ut sig mer än A.
a t
är recessiv mot A, men dominant över a.
En svartbrun häst har genuppsättningen a t a t E– eller a t a E –.

A a t E– = genotyp en brun häst.

G = skimmel (får hästen detta anlag blir den skimmel)
g = icke skimmel (det finns inget skimmelanlag)

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

GENOTYP – HÄSTENS GENUPPSÄTTNING
FENOTYP – HÄSTENS FÄRG PÅ UTSIDAN

Genotyp är hästens faktiska anlagskombination. Fenotyo är hästens färg på utsidan. Exempelvis kan man inte med blotta ögat skilja på en häst med genotyp AAEE eller AaEe båda hästarna är bruna. Så fenotyp avser vad vi kan iakta, medan genotyp avser hästens verkliga genuppsättning.
...............................................................................

E = svart
e = icke svart (röd färg )
A = Aguti – begränsar svarta färgens utbredning "brun-genen".
a = ingen begränsning av svart färg.

BRUNA
EEAA = Brun häst på utsidan. Homozygot brun häst, lämnar alltid Aguti "brun-anlag" till avkomman.

EeAA = Brun häst på utsidan, med dolt anlag för röd färg (e-genen).

EEAa = Brun häst på utsidan, med dubbelt anglag för svart färg EE. Lämnar alltid ett E (svart anlag) till sin avkomma.

EeAa = Brun häst på utsidan. Hästen har också anlag för både svart (E) och röd färg (e) förutom Aguti (A) "brun".

FUX
eeAA = Fux häst på utsidan. Har dolt dubbelt anlag för Aguti-genen (A) som begränsar den svarta färgens utbredning till man, svans, pannlugg och ben. Aguti-genen har dock ingen effekt på fuxar (ee) eftersom att det inte finns någon svart färg att begränsa. e = rött anlag.

eeAa = Fux häst på utsidan. Har dolt anlag för Aguti (A = "brun-genen"). A-har ingen efftekt på fux (ee) eftersom det inte finns någon svart färg att begränsa.

eeaa = Fux häst på utsidan. Inget anlag som begränsar svart färg, vilket innebär att om en homozygot svart (EEaa) häst kombineras med en fux med denna fux-genuppsättning, eeaa, blir 100 % av avkommor svarta.

SVART
EEaa = Svart häst på utsidan. Homozygot svart genetiskt. Inget dolt rött anlag, ingen begräsningsgen för svart färg ( dvs alltså inget A = Aguti).

Eeaa = Svart häst på utsidan. Dolt anlag för röd färg i dubbel uppsättning, ee.

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Läs gärna Bo Furugrens bok Hästens färger.
Bokia beskriver här bokens innehåll.----------------------------------------------------------------


SVART. En svart häst är svart även på mulen, i armbågen och i flanken. På sommaren kan svarta hästar få en brunaktig ton över hel kroppen – de blir solblekta. Särskilt topparna i manen bleks, de brukar gå i röd ton. På bilden ses Sea Stream xx.
......................................................................


SVARTBRUN. Bruna partier kring mulen, armbågsvecket, flanken samt bakom öronen och även insidan av låren och baktill i området under svansen kännetecknar en svartbrun häst. Det är lätt att skilja på svartbruna från svarta hästar. Att skilja en svartbrun från en mörkbrun kan vara svårare. På bilden ses D-ponnyn Madonna i Luleå.
......................................................................


MÖRKBRUN. Mörkbruna hästar kan få en mycket mörk färg över hela kroppen. Benen är dock riktigt svarta och är mörkare än kroppen i övrigt, även man svans, pannlugg och öronbräm är svart. På bilden ses Spitfires Take Off xx.
......................................................................

-----------------------------------------------
TVÅ BRUNA KAN LÄMNA
EN SVART AVKOMMA


Två heterozygota bruna kan tillsammans få en svart avkomma.

Om två heterozygota bruna hästar med genuppsättningen Aa Ee tillsammans får ett föl, kan det fölet få fyra olika kombinationer:
AE, Ae, aE, ae från stoet och hingstens könsceller.

Dessa två bruna heterozygota föräldrar ger upphov till 16 möjliga genotyper på avkomman:

3 blir svarta (varav 1 blir homozygot svart, aa EE)
4 blir fuxar
9 stycken blir bruna ( varav 1 blir homozygot brun, AA EE)


16 kombinationer:
Svarta: aa EE, aa Ee, aa Ee.  (3 st)

Fuxar: AA ee, Aa ee, Aa ee, aa ee. (4 st)

Bruna: AA EE, AA Ee, AA Ee, Aa EE, Aa EE, Aa Ee, Aa Ee, Aa Ee, Aa Ee.  (9 st)

-----------------------------------------------


SVART. Området runt ögonen, mulen och bakom öronen är svart. På bilden ses Sea Stream xx.
......................................................................


SVARTBRUN. En svartbrun häst har både svart och brun färg. Området kring mulen är tydligt brunfärgad. En del svartbruna är ljusbruna kring mulen. På bilden ses D-ponnyn Madonna.
......................................................................


MÖRKBRUN. Genomgående mörk färg, med vissa nyansskilnader. Pannlugg, man, svans och ben är dock betydligt mörkare än färgen på övriga kroppen. Även öronbrämen är svart, vilket ses tydligt på denna häst. En del mörkbruna hästar har svarta inslag i ansiktet, vilket kan ge intryck av en svart bläs. På bilden ses Spitfires Take Off xx.
......................................................................

-----------------------------------------------
TAGELPROV
Vill du veta om din häst är svart eller mörkbrun?
Skicka ett tagelprov i ett kuvert till SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7070, 750 07 UPPSALA. Märk kuvertet Svart/fux.

Det kostar omkring 700 kronor att få provet analyserat. Ring för att höra hur du ska gå till väga.
SLU, tel: 018-67 10 00

......................................................................

På SLU:s blodlab DNA-typas hingstar. Där kan de utföra olika tester som till exempel red factor-test (ee) och aguti-test (A). (Agouti på andra språk).

Exempel: Red Factor-test innebär att man letar efter förekomsten av rött anlag dvs genen e. Via DNA kollar man ifall hästen har 0, 1 eller 2 röda anlag.

• 0 = homozygot för svart (EE). Den häst kan ej lämna fuxar.
• 2 = 2 röda anlag (ee) innebär att hästen är fux.
• 1 = 1 rött anlag (både svarta och bruna hästar kan ha ett anlag för röd färg, anlaget bärs dolt).


-----------------------------------------------


SVART – MATT. Matt nyans av svart. Svarta hästar kan variera i färg från glänsande djup svart färgton till en matt och fadd svart färg. Förr användes benämningarna glansrapp och kolrapp. (Rappe – en äldre tysk benämning för korp). På bilden ses Special Friend xx.
......................................................................


HOMOZYGOT SVART. Arabhingsten Nordique har dubbla anlag för svart färg dvs anlaget EE. En homozygot svart lämnar aldrig fuxfärgade avkommor.


SVART– SOLBLEKT. Svarta solblekta hästar kan få en brunaktig ton över hela kroppen. En solblekt svart häst skiljer sig utseendemässigt från en svartbrun som blekts på sommaren. Den svartbruna har tydliga bruna partier i flank, armbåge och mule. På bilden ses Nordique ox som är homozygot för sin svarta färg.
......................................................................


-----------------------------------------------
Stravinsky xx 1075 – homozygot svart hingst godkänd för angloavel

Det finns ingen annan fullblodshingst i Sverige som tävlat så framgångsrikt i dressyr. Stravinsky xx blev A-häst i dressyr i Danmark år 2000.

e. Revlon Boy – u. Tykwa  e. Taurow
Svart med vita hår i pannan. Född 1986 i Polen, mkh: 168 cm. Stravinsky lämnar ej fux oavsett stoets färg. Exporterad till England. Webbsida: Flax Lion Stud.


Läs mer om Stravinsky xx – svensk webbsida.

Stravinsky har lämnat godkända hingsten Höjvangs Strauss som var den mest framgångsrika hingsten i Oldenburgerförbundets tävlingar i Hammelev våren 2004.

Visad i Sverige
ASVH, år 2004 – "En ädel, elegant, välproportionerlig hingst med väl ansatt hals, välutvecklad, lång manke, djup, välliggande bog, långt, välformat kors. Välbenad. Skritten är ren, taktmässig och avspänd. Traven är energisk, lätt och elastisk med bra bakbensarbete."

Stravinsky är även godkänd i andra avelsförbund:
• Dansk Varmblod – 988 77 78 9 poäng
• Dansk Oldenburg – 8898 66 788 8 poäng
• Dansk Angloarab – 9999 66 898 9, hopp 8888 poäng
• Dansk Trakehner – 987/787-7 poäng

• Svenskt Halvblod – 1010878 poäng
• Tysk Trakehner Verband
• Mecklenburgerförbundet 2005
• Oldenburgerförbundet Tyskland 2005
• KWPN – uppsuttna gångarter 8-8-7,5,
dressyregenskaper 8
......................................................................

Stravinskys far,
Revlon Boy, är även far till godkände Betel xx, med meriter i 150-hoppning.

Läs om Betel xxGestuet-Webelsgrund.de. Betel var under 2007 godkänts för spermaimport av ASVH.
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

GENUPPSÄTTNINGAR FÖR OLIKA FÄRGER
E = svart anlag, e = icke svart (rött anlag), ee = fux
A = begränsar svart färgs utbredning, a = ingen begränsning av svart färg

Homozygot svart = EEaa
Homozygot brun = EEAA
Fux = ee
..............................................................................

• Fux = AA/ee | Aa/ee | aa/ee

• Brun = AA/EE | AA/Ee | Aa/EE | Aa/Ee

• Svart = aa/EE | aa/Ee

..............................................................................

• Skimmel född fux = AA/ee/Gg | Aa/ee/Gg | aa/ee/Gg

• Skimmel född brun = AA/EE/Gg | AA/Ee/Gg | Aa/EE/Gg | Aa/Ee/Gg

• Skimmel född svart = aa/EE/Gg | aa/Ee/Gg
..............................................................................

• Homozygot skimmel född fux = AA/ee/GG | Aa/ee/GG | aa/ee/GG

• Homozygot skimmel född brun = AA/EE/GG | AA/Ee/GG | Aa/EE/GG | Aa/Ee/GG

• Homozygot skimmel född svart = aa/EE/GG | aa/Ee/GG
..............................................................................

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

ORDFÖRKLARING
locus - plats i arvsmassan
allel - ett anlag i ett locus

genotyp - båda anlagen i ett locus

homozygot - båda anlagen i ett locus är lika
heterozygot - de båda anlagen i ett locus är olika

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------