Om C.I.A.A. – den internationella angloarabföreningen

CIAA står för conference internationale anglo-arab.

Venedigkonventionen som undertecknades 1993 av Frankrike, Storbritannien, Italien, Holland och Portugal utgör grunden för den internationella sammanslutningen CIAA och ett världsomspännande angloarabsamarbete. Målet är att samordna samtliga Angloarabstamböcker genom att definiera gemensamma regler och att internationellt marknadsföra anglons kvalitéer som sporthäst och som kapplöpningshäst likväl som att förbättra rasen.

Angloaraben definieras enligt följande:
Sektion I Hästar som uteslutande härstammar från engelska fullblod , arabiska fullblod eller Angloaraber och som är officiellt erkända av internationella organisationer som är ansvariga för respektive ras.

Sektion II Hästar där högst en av 16 hästar i 4:e generationen har annat blod än angloarab. Det främmande blodet får inte vara av okänd härkomst, ponnyras, kallblod eller cob.

Angloaraben skapades ursprungligen i Frankrike på 1800-talet genom att korsa och förena kvalitéerna från det engelska fullblodet med det arabiska. Man kan även få fram angloaraber genom att korsa en angloarab med någon av fullblodsraserna eller genom användning av enbart angloaraber. Den franska stamboken går tillbaks till 1833. Uppfödningen av anglos i Frankrike sker huvudsakligen i Limousin och sydöstra Frankrike.

Idag är rasen spridd runt om i världen. Förutom i Frankrike föds den bland annat upp på Sardinien i Italien, Andalusien i Spanien och i Marocko.

I Sverige företräds angloaraben av Svenska Angloarabföreningen (SAAF) som bildades 1978. I Sverige är uppfödningen mycket liten varför ett tillskott av uppfödarkåren är välkommet. Trots den mycket begränsade aveln har ett flertal framgångsrika tävlingshästar fötts upp framför allt inom fälttävlan, men det finns även goda exempel från hoppning, dressyr och distans.

Angloaraben har uthållighet, elasticitet, och godhet från det arabiska fullblodet och storlek, styrka och snabbhet från det engelska fullblodet. Detta tack vare en lång selektion inom dessa raser.

Angloaraben är en sporthäst som förenar alla mentala och fysiska kvalitéer som krävs av ryttare oavsett om de är amatörer eller professionella. Anglons kvalitéer gör den till en fantastisk tävlings och sporthäst.

Galopp
Inom kapplöpning så är angloaraben imponerande. Många slät och hinderlopp är reserverade enbart för angloaraber särskilt i Frankrike, Polen, Italien, Marocko och Spanien.

Fälttävlan
Inom fälttävlan är den överlägsen då den är snabb, uthållig och modig. Beviset för det är VM titlar och fantastiska Badmintonframgångar.

Hoppning
Anglons hoppförmåga bevisas av internationella framgångar och en fantastisk seger i Världscupen 2005.

Distans
I distans så ger arabblodet exceptionell uthållighet och det engelska fullblodet ger snabbhet. Slutligen är anglon känd som en högklassig förädlare av andra raser till vilka den kan bidra med sina kvalitéer.Information om de olika angloarabländerna

TYSKLAND
I Tyskland finns två organisationer som registrerar anglos.
• VZAP registrerar ca 20 föl
• Shagya AA och Partbred registrerar ca 14 föl

De har inte tillåtelse att vara med i prövningar och tävlingar för unga hästar och vid finalen i Warendorf. Angloarabuppfödarna är i en mycket liten minoritet. De bryr sig inte om hur många procent arab som finns i härstamningen.

SPANIEN
I Spanien registrerades 283 föl 2006 och hittills 2007 215 avkommor. Det fanns 345 avelsston år 2005 och 271 avelsston 2006. Spanien importerade 2006 28 anglos och 2007 15 stycken fram till oktober. Totalt finns det 4 607 anglos i Spanien.

ITALIEN
I Italien som inkluderar Sardinien föddes 738 föl 2005 och 770 föl 2006.

POLEN
Polen har ca 2.000 ston och 300 hingstar det föds ca 600 föl per år.

PORTUGAL
I Portugal så föddes 15 föl under 2006 och under 2007 11 stycken. Det finns knappt 20 avelsston och fem hingstar. Totalt finns det cirka 100 anglos.

MAROCKO
I Marocko som till stor del använder sina anglos inom galoppsporten hade år 2006 105 födda anglos och enligt preliminära siffror 88 under 2007. De har 240 avelsston och 60 talet hingstar. Total har de cirka 1.000 anglos.

FRANKRIKE
I Frankrike föddes 780 anglos 2006 antalet avelsston är 2.200 och antalet hingstar är 116.

......................................................................

Galoppavel i Frankrike

UPPFÖDNING FÖR GALOPPSPORTEN I ENGLAND

Fransmännen föder upp anglos som har 12,5 % arabblod särskilt ämnade för galoppsporten i England, de kallas AQPS. De har en särskild del i stamboken. Engelsmännen vägrar dock att godkänna avkommor som har producerats via artificiell insemination.

En anglo med 12,5 % arabblod kan beroende på hur den är framavlad hamna antingen i anglostamboken om den tillkommit via IA och i AQPS om den framavlats via naturlig betäckning.

UPPFÖDNING FÖR GALOPPSPORTEN I FRANKRIKE

För den franska galoppaveln har man nu öppnat för att släppa in hästar med 12,5 % för att få in nytt blod, tidigare var det bara 25 % och 50 % som var aktuellt. De som har 12,5 % löper tillsammans med de som har 25 % och de som har 37,5 % löper i loppen för 50 %.

Flera uppfödare har gått mot 12,5 % för hinderloppen i Auteil och den engelska marknaden. En angloarab de croisement – i Frankrike är en häst som har minst 12,5 % arabblod och där 3 av 4 hästar i föräldragenerationen är antingen engelskt eller arabiskt fullblod eller angloaraber.