Rasbeskrivning

Mankhöjd: Medelstor, från 155 cm och uppåt.
Typ: Påfallande ädel med god resning.
Storlinjerad, kvadratisk eller högställd.
Exteriör: Vackert huvud, lång, väl ansatt hals, liggande bog och markerad manke. Harmonisk överlinje med långt något sluttande kors och visst djup. Korrekta extremiteter.

Rörelser
Rena gångarter som är energiska, luftiga, bogfria och med gott påskjut. Taktmässig rörlig skritt med övertramp. Elastisk, taktmässig, lätt och schvungfull trav. Rund, välbalanserad och vägvinnande galopp.

Temprament
Livligt temperament med mycket framåtanda men ändå lätthanterlig och samarbetsvillig.


Lite historik om det angloarabiska fullblodet
Angloaraben har målmedvetet avlats fram i Frankrike sedan 1840-talet. Avsikten vara att få fram en arméhäst (jmf svenskt halvblod) som i en och samma hästras kombinerade de båda fullblodsrasernas fördelar. Det engelska fullblodets storlek, hoppförmåga och snabbhet samt arabernas klokhet, hårdhet och uthållighet. Granskar vi de internationella tävlingsresultaten måste man tillstå att det är en förstaklassig sportshäst i samtliga ridsportgrenar.


Olika kombinationer:
1. Angloarabiskt fullblod x Angloarabiskt fullblod
2. Angloarabiskt fullblod x Engelskt eller Arabiskt fullblod
3. Engelskt fullblod x Arabiskt fullblod


Förstagångskorsningar
För att få fram tävlingshästar i hoppning, fälttävlan, jakt och kapplöpning föredras oftast ett större inslag av engelskt fullblod än av arabiskt fullblod. Det finns också många bra tävlingshästar som är "förstakorsningar". De har ofta den större typen av engelskt fullblodssto till mor och en rejäl arabhingst till far. Exempel på en sådan "korsning" är Tropic x, 6:a i VM i fälttävlan i Lexington USA 1978, född på Nya Zeeland. e. Shareef ox (Oran ox). I Sverige har vi ett sådant exempel i angloaraben Tristan x, e. Bilbao ox u. Therese xx. Tristan x debuterade 1980 i svår hoppning och med en hel rad med placeringar som följd. Han reds även framgångsrikt i MSV dressyr.

Det finns idag ungefär 350 angloaraber i Sverige och det föds 5–10 angloföl om året. På 1990-talet föddes upp till 30 angloföl om året. I England finns ett tusental angloaraber och i Frankrike kan man ståta med omkring 10 000 anglos. Tyskarna har också fått upp intresset för angloavel och i Polen har man länge experimenterat med olika kombinationer för att få fram en förstklassig anglo.


Utmaning för Svensk avel
För att få fram tävlingshästar i främst hoppning och fälttävlan föredras oftast ett större inslag av engelskt fullblod. I Frankrike disponeras stora araber med en mankhöjd överstigande 160 cm och med goda bruksegenskaper, vilket möjliggör att ovanstående procentsats kan innehållas utan att tävlingsegenskaperna begränsas. I Sverige är bristen på högpresterande och storleksmässigt adekvata araber det största problemet för svensk angloavel. Vi uppmanar därför alla arabhästägare som är intresserade av att delta i vårt avelsarbete, att rida och tävla sina hästar.

Vi är i stort behov av framförallt hingstar av rätt storlek. Föreningen har använt i sin avel de fullblodshingstar (x, ox och xx) som godkänts för halvblodsavel. Som medlem i SH har föreningen utarbetat regler för avelsvärdering av arabiska- och angloarabiska hingstar för angloavel. Samtidigt vill vi göra er uppmärksamma på att föreningen även framgent ställer samma krav på engelska fullblodshingstar som svensk halvblodsavel och att självklart de hingstar som tidigare är godkända för angloavel kvarstår.


Välkända på tävlingsbanorna
Anglon har genom årens lopp blivit en erkänd tävlingshäst utomlands. Främst utmärker den sig i internationellt i fälttävlan, hoppning, dressyr och distansridning. I Frankrike tävlar rasen även i egna slätlöp och steeplechase inom totalisatorspel. På den internationella rankinglistan från 1995 ligger angloaraben som ras på tredje plats i fälttävlan och på elfte plats i hoppning. Vid reportage från olika tävlingar anges tyvärr allt för sällan vilken ras hästen tillhör.

Bokstaven "x" bakom hästens namn faller tyvärr allt för ofta bort i referat och många är dessutom okunniga om vad det betyder. Trots att det i Sverige endast föds ett tiotal angloföl om året har flera av dem fina meriter från tävlingsbanorna.