Styrelsen informerar från mötet 4 augusti 2007 och från danska riksutställningen

Från ordföranden
Så har då alla semestrar genomlevts och förhoppningsvis har vi alla fått lite sol då och då. Och till alla som lyckats med sitt hö i år är det bara att säga grattis – att få tag i riktigt bra hö i år kan kanske bli tufft på sina håll. Mycket har ju regnat bort, en del har skördats på tok för sen. Ett tips kanske kan vara att försöka få tag på hö som skördats som andra skörd om torkningen har gått bra. I år är det viktigt att ta både höanalys på näringsinnehåll men lika viktigt är att kontrollera höet vad gäller hygien, dvs. mögel mm. Annars kan det bli en dyr historia med akut veterinärvård för hästen.

Styrelsemöte hos Malin Palm
Den 4 augusti hade vi styrelsemöte hemma hos Malin Palm i Vrigstad. Då fick vi även se hennes fina föl efter Kilroy med mamma New Dawn, skm, f 93, e. Bajano ox. Det är alltid så mysigt med dessa fölmular. Ni kan se henne på hemsidan som finns just nu på vår nya webbadress: www.angloarab.se. Mötet var ett kombinerat styrelsemöte och avelskommittémöte där vi gick igenom den slutliga versionen av våra plan- och riktlinjer samt våra nya hingst- och storeglementen som ska gälla inför nästa år. Plan- och riktlinjerna beslutades.

Nya webbsidan och webbadressen lanserad
Med på mötet var också vår nya webbansvarige Anki Lundberg som gjort ett kanonjobb med att uppdatera hemsidan och få ut nyheter om våra angloaraber. Tillsammans ska vi fortsätta utveckla hemsidan som blir en allt viktigare del i vår marknadsföring och information om rasen. Vi tackar Anki så mycket för det jobb hon gjort för att får sidan att fungera.

Jubileumsutställningen spikad
Nästa år 2008 firar Svenska Angloarabföreningen 30-år. Av den anledningen kommer SAAF att arrangera en Jubileums Riksutställning på Plönninge Gymnasiet i Harplinge som ligger utanför Halmstad. Datumen är spikade till den 2-3 augusti 2008. Vi hoppas på många deltagare. Markera datumen redan nu i er kalender, inklusive kvällen då vi planerar en hingst- och avkommeparad. Inbjudan hittar du i längre in i tidningen med preliminärt program. Vår ambition är också att en utländsk domare som representerar CIAA ska deltaga.

Representanter till Danska Riksutställningen
Ann Gyllenswärd och Maud Delling tog tillfället i akt att resa till DSAH:s Jubileums Riksutställning (40 år) på Själland den 10-12 augusti. Det är första gången SAAF har officiella representanter till deras utställning. Skälet var förstås för att se deras avelsmaterial och lära av deras upplägg inför vår egen jubileumsutställning 2008. Där fick de också möjlighet att träffa de två största anglouppfödarna i Danmark, liksom att diskutera med den schweiziske domaren monsieur Gygax.

Glöm inte att anmäla ditt föl för registrering
Vi kan nu snart summera de föl som har fötts 2006 (12 stycken) och 2007 (7 stycken anmälda tom augusti). Det är till skillnad från 2004 och 2005 något flera från sektion I än sektion II. Några AACR (sektion III) har ännu inte anmälts. Liksom föregående år håller det på sig en ganska låg nivå. Som ni kan läsa under rapporten ”Djurunderlag” behöver vi komma upp i ca 20-25 födda föl om åren för att kunna få en bra utveckling. Du som funderar på att ta föl – vänta inte – gör det nu – det gynnar vår avel.

Du som inte anmält ditt föl – glöm inte göra det!

Ändringar i SAAF: s premieringsgrundande reglementen och SAAF:s Plan-och riktlinjer.

Sedan SAAF blev medlemmar i CIAA (Conference de Anglo-Arabe) har arbetet med att förändra våra plan- och riktlinjer pågått. Det som framför allt har gjorts och som tagit tid är en genomgång av vår registratur för att konvertera våra A-D register till Sektioner enligt nu internationell standard för angloarabiska hästar.

I analogi med dessa förändringar har också behovet av justeringar i våra reglementen varit nödvändiga. Detta berör framförallt de premieringsgrundande kraven för bedömning av avkommornas prestationer. De krav vi haft förut på t ex 15-30 bedömda avkommor för våra hingstar har inte stått i rimlig proportion till avelsbasen. Detta gäller också för våra ston där de flesta ston inte kommer upp i 6-8 bedömda avkommor i sin livstid.

Vid genomgången av registraturen kunde vi bland annat se att de hingstar som ”upplevs” verkat mest i vår avel, oavsett om det är en anglo, arab eller engelskt fullblod, har som mest fått 20-25 avkommor genom åren. Och inte mer än 50 % av dessa har varit ston. Många av dem är idag döda eller tagna ur avel vilket gör det problematiskt för våra hingstlinjer. Läs mer om detta i ”Djurunderlag”.

------------------------------------------------------------------
Hingstar använda i vår avel
Trenden i vår avel just nu är att samma hingstar återkommer och fler och allt fler är stamboksberättigade avkommor

Hingstar med avkommor födda 2006
Stamboksberättigade avkommor: Kilroy x (1), San Quintero xx, (1), Luxor ox (1), Business x, (3), Stravinsky xx, (2), Krius xx, (2).

Registreringsberättigade avkommor:
Ebonit Shagya (1), Gowlaz ox (1)

Hingstar med avkommor födda 2007
Stamboksberättigade avkommor: Stravinsky xx, (1), Kilroy x (1), Business x, (2)

Registreringsberättigade avkommor: El Glaz ox (1), JE Amadeuz ox (1)

För mer information om hingstar och avel kan du läsa mer i ”Info från registraturen 2007”.
------------------------------------------------------------------

Nästa styrelsemöte:
Vi samlas nästa gång hos Carola Åkesson, Laholm den 24 november. Vi samlas som vanligt vid 11.00 för lite försnack och fika sedan börjar mötet klockan 12.00.

Det som då är på agendan är planering och propositionsarbete av riksutställningen, besök på Plönninge med anledningen av utställningen, möte med Svenska Shagya-arabföreningen, planering av årsmöte 2008.

För styrelsen
Lena Gävert
OrdförandeDSAH
– dansk avelsförening för shagya-, anglo- och arabhästar