Utdrag ur den franska stamboken för angloarabiska hästar och angloarabiska korsningshästar

Artikel 2: berörda djur
Den franska stamboken (stud-book) för angloarabiska hästar och korningsangloaraber omfattar:
• Register över hingstar och avelsston tillsammans med deras avkommor: angloaraber, angloaraber ”de complement” och korsningsangloaraber.
• Register över avkommor i bokstavsordning
• Allmän förteckning avkommor och register över importerade hästar.
• Register över avkommor till korsningsangloaraber

Artikel 3: procentsats arabblod
Procentsatsen arabblod anges i slutet av namnet på angloaraber och korsningsangloaraber. I de fall det understiger 25 procent den angloarabiska hästen ”angloarab de complément”

 

Artikel 4: sektion i och II
Den franska stamboken för angloaraber förtecknar två kategorier av avkommor beroende på härstamning (fritt översatt)
• Sektion I: Angloaraber och angloaraber ”de complément” som uteslutande härstammar från engelska och arabiska fullblod inskrivna i respektive ras franska stambok eller i en av de utländska stamböcker som officiellt erkänns av de internationella organisationer som företräder stamböckerna för dessa två raser, och som är godkänd av motsvarande franska organisation.
Tillhörigheten till sektion I anges i fr o m 1 januari 1993 i stamboken och i officiella publikationer genom förkortningarna *AA* och *AC*
• Sektion II: Angloaraber och angloaraber ”de complément” vars härstamning innehåller en förfader som inte är engelskt eller arabiskt fullblod eller angloarab från sektion I enligt ovanstående definition.
Tillhörigheten till sektion II anges i fr o m 1 januari 1993 i stamboken och i officiella publikationer genom förkortningarna AA och AC.

Artikel 5: definition av sektion II
Angloaraber och angloaraber ”de complément” tillhöriga sektion II är de vars härstamning, kontrollerad utan avbrott av av ”l ádministration des Haras” enligt…, omfattar åtminstone en förfader som är arab och en som är engelskt fullblod och har:
• Femton förfäder av sexton i fjärde genration själva är registrerade i ovannämnda sektion I eller i sektion II eller i en av de franska stamböckerna för engelska eller arabiska fullblod eller en av de utländska stamböcker som officiellt erkänns av de internationella organisationer som företräder stamböckerna för dessa två raser, och som är godkänd av motsvarande franska organisation.
• På annat sätt en andel i tidigare generationer motsvarande den som definieras i första stycket.

Samtliga förfäder i fjärde generation måste ha varit regelmässigt registrerade av ”l’administration des Haras” eller en utländsk organisation som är erkänd enligt artikel 15 och får inte vara av ponnyras, inte av arbetshästras ellcr cob, inte heller av okänd härstamning.

Artikel 6: benämningen AQPS
De avkommor till angloaraber ”de complément” som är resultat av naturlig betäckning och som har mer än 87,5 % engelskt blod, och som underkastats härstamningskontroll får benämningen ”conplémentaire d’AQPS (Autre Q de Pur Sang).


Artikel 7: facteurs d’anglo-arabe
Reproduktörer andra än (autre que) engelskt fullblod, arab, angloarab eller angloarab de complement som används för att avla fram avkommor till sektion II enligt villkoren i artikel 4, 5 och 9 av detta reglemente förekommer under sin ursprungsbenämning i stamtavlan på sina angloarabiska och angloarabiska komplementavkommor. Deras stamtavla och deras procentsats arabiskt blod, registrerat i SIRE, publiceras därför att de har avkommor ”inscrits à titre initial” (inledande benämning…).
Eftersom deras stamtavla tillåter dem att producera angloaraber , kallas de ”facteurs d’anglo-arabes”. Alltså kan en de ”facteurs d’anglo-arabes” och Anglo-arabes de croisement vara samma häst eller hur?


Artikel 8: anglo-arabes de croisement
Anglo-arabes de croisement är hästar som inte kan skrivas in i Sektion II, men vars stamtavla , kontorollerad utan avbrott, innehåller åtminstone en förfader som är arab och en förfader som är engelskt fullblod, med minst 12,5 % arabblod, och varav 3 av 4 förfäder i 2:a generation - (eller ekvivalent andel i tidigare generationer)

Är inskrivna i sektion I eller sektion II eller erkänd arab- eller fullblodsstambok..
Alla förfäder i andra genration måste ha varit registrerade av en erkänd organisation, och får inte vara av ponyras, arbetshäst, cob eller av okänd härstamning.

Anglo-arabes de croisement är också de hästar som uppkommit genom korsning av angoarabiskt eller ”angloarab komplement” sto med hingst av främmande ras som erkänts av WBFSH, av sporthästtyp och med prestationer på mycket hög nivå, och som fått förord av stambokskommissionen. Samtliga förfäder i andra genration måste ha varit registrerade av en erkänd organisation, och får inte vara av ponyras, arbetshäst, cob eller av okänd härstamning.

Anglo-arabes de croisement betecknas fr o m 1 januari 2004 AACR.

Artikel 9: Om beteckningen anglo-arab, angloarabe de complément och anglo-arabe de croisement.
Hästar som vid sin födsel registrerats i stamboken för Selle Francais men som är registreringsbara i den franska angloarabstamboken eller den franska stamboken för korsningsangloaraber enligt artikel 5 och 8 i detta reglemente, behåller i sitt ”ursprungsbevis” den rasbenämning de erhållit vid födseln. Men denna benämning omvandlas i SIRE:s informationsregister till ”anglo-arabe””, ”anglo-arabe de complément” eller ”anglo-arabe de croisement” enligt den härstamning/stamtavla som registrerats hos SIRE och deras procentsats av arabiskt och engelskt blod. De används på detta sätt för att bestämma rasen på sin avkomma (mycket fritt!). Ja, precis så har man informerat på konferensen.

Fastställd 16 maj 2003Godkända anglohingstar i Frankrike – Association Nationale Anglo-Arabe
...............................................................................

Haras-Nationaux – fransk förening för angloaraber