Vilken färg får fölet?

Skimmel eller någon av grundfärgerna
Är ena föräldern någon av grundfärgerna brun, fux, svart eller svartbrun och den andra föräldern är skimmel så kan fölet bli skimmel eller få någon av grundfärgerna. Om den ena föräldern är en vanlig heterozygot skimmel (Gg) dvs en skimmel med bara ett anlag för genen G – är det 50 % chans att fölet blir skimmel och 50 % att fölet får någon av grundfärgerna.

• Är båda föräldrarna skimmel (Gg) blir 75 % av avkommorna skimmel. I detta fall blir 25 % homozygot skimmel (GG), 25 % heterozygot skimmel och 25 % får någon av grundfärgerna brun, fux, svart eller svartbrun. Anlaget gg = icke skimmel.

• Är den ena föräldern homozygot skimmel (GG) dvs har dubbla anlag för genen G, så blir alla avkommor skimlar oavsett partnerns färg.

• Är ingen av föräldrarna skimmel, kan inte heller avkomman få skimmelfärgen. Då spelar det ingen roll om mor- och farföräldrarna är skimlar.

...............................................................................


ROSA KRING ÖGONEN = FUX
Det är lättast att avgöra om ett föl är en skimmel eller en fux, de första levnadsdagarna. En fux föds med rosa färg runt ögat på den hårlösa delen där man på människor målar kajalstrecket. Men man måste kolla detta under första veckan för detta område mörknar eftersom dagarna går och får en brun färg som sedan blir mörkare och mörkare brun.

En skimmel däremot som föds med fux som grundfärg är svart i "kajalkanten" redan från första levnadsdagen. Ju äldre fölet blir ju svårare är det att avgöra om det är rosa som blivit mörkbrunt eller om det är svart, vill man veta om det är en fux eller skimmel så ska man syna området runt ögonen fölets första dagar i livet.

ANSIKTET BLEKS FÖRST
Om fölet är en skimmel så uppträder vita hår insprängt bland färgade. Detta ses först i ansiktet, främst då runt ögonen. Sedan på hals, buk och övriga kroppen. Långsammast går blekningen i man och svans samt på benen, som behåller sin grundfärg längre.

Insprängda vita hår i pälsen syns olika tidigt på föl, en del får snabbt, bara efter några veckor, inslag av vita hår på andra föl kan hinna bli över 3 månader innan de första vita håren ger sig till känna. Men så fort det dyker upp inblandning av vita hår i ansiktet på ett föl vet man att det är en skimmel, hur mörk kroppen i övrigt än är.

JÄMN GRUNDFÄRG ÖVER KROPPEN
Något som är typiskt för skimmelfärgade föl är just att deras grundfärg ofta är så jämn. Den har samma färg på huvudet, kroppen och benen, till och med insidan av benen och buken och flanken har en jämn grundfärg. En jämn tät grundfärg över hel kroppen brukar vare en indikation på att det rör sig om en skimmel.

LJUS BUK, FLANK OCH PÅ INSIDAN AV BENEN
Hos ett föl som är någon av grundfärgerna brun, fux, svart eller svartbrun däremot är sällan färgen jämn. Insidan av benen brukar vara betydligt ljusare än färgen på kroppen. Undersidan av buken och flanken kan vara riktigt ljus, en beige färg. Detta syns tydligt när fölet ligger ner. Även partiet vid mulen kan bli ljus. Så tvärt emot vad man kan tro så är ett föl med stora ljusa partier på bukens undersida, flanken och benens insida ingen skimmel.

...............................................................................

ALLA SKIMLAR BLIR HELT VITA
Alla skimlar blir i det närmaste vita med åren. Avblekningsprocessen går olika fort men vid 15-års ålder är de flesta skimlar vita. Är en skimmel mycket mörk i färgen är den förmodligen ganska ung, omkring 2–5 år.

DUBBELT SKIMMELANLAG INNEBÄR SNABBARE AVSKIMLING
En del skimlar kan vara helt vita redan vid 3–4 års ålder. Om en sådan häst har två skimmelföräldrar är den troligen homozygot skimmel (GG), avblekningsprocessen går fortare hos skimlar med dubbla anlag för genen G. Dessa hästar löper också risk att snabbare utveckla melanomer, än hästar som bara bär ett skimmelanlag (Gg).
...............................................................................


BRUNT FÖL. En ojämn brun färg som föl, brukar indikera på att fölet får behålla sin bruna färg och inte kommer att skimla av. Notera de markant ljusa parierna i ljumsken, buken, insidan av benen och även kring mulen. De ljusa partierna behöver dock inte vara beständiga, hästen kan i vuxen ålder vara brun utan att områderna är så här ljusa.SKIMMEL FÖDD BRUN. Föl som föds bruna men som blir skimlar har ofta en ganska jämn färg över hela kroppen. Anglofölet Alwatoria har en skimmelfärgad moder, New Dawn x. Fadern är bruna angloaraben Kilroy.

Så har fölet en jämn brun, fux, svart eller svartbrun färg utan markant ljusa partier i ljumsken, under buken och på insidan av benen är det troligt att det är en skimmel.SKIMMEL FÖDD MÖRKBRUN. Om ena föräldern är skimmel och du får en så här mörk och jämt färgad krabat, då kan du räkna med att det är en skimmel du har i hagen. Pryzmatic ox ger ett mörkbrunt intryck, men hon kommer att skimla av. Modern Polifonia är skimmel och fader CE Magnum är brun.

Jämför med det röda fölet i högerspalten som är ljus på insidan av benen och undersidan av buken, det fölet kommer att behålla sin fuxfärg.


SKIMMEL FÖDD MÖRKBRUN. Pryzmatic ox ger ett mörkt intryck men hon är skimmel. Stofölet är 3 månader gammal på bilden. I ansiktet ser man att pälsen fått inblandning av vita hår. Det finns även insprängt vitt på halsen. Fölet har inte heller ljus mule vilket är vanligt på föl som får behålla sin grundfärg. Modern Polifonia är skimmel och fadern CE Magnum är brun.

----------------------------------------------------------------

Läs gärna Bo Furugrens bok Hästens färger. Bokia beskriver här bokens innehåll.----------------------------------------------------------------

Högst upp på sidan

FUX. Fuxfärgade föl är rosa runt ögonen de första dagarna. Efter en vecka får de rosa en brun ton som blir mörkare och mörkare brun med tiden. Här ses fuxfärgade anglofölet Burning Love på sin första dag i livet.


SKIMMEL FÖDD FUX. Arabfölet Menouette har en brun moder och en skimmel till far. Menouette är född med fux som grundfärg. Redan från födseln gick det att avgöra att fölet blir skimmel, eftersom området närmast ögonen är svart. På fuxar är området rosa.


SKIMMEL FÖDD FUX.
Arabfölet AA Prides far är fux och modern är skimmel. Avblekningsprocessen till vit på en skimmel börjar i ansiktet. På AA Pride har fuxfärgen fått inblandning av vita hår främst i ansiktet.

Vid betäckning med enkelskimmel, Gg, dvs heterozygot och parner av någon av grundfärgerna brun, fux, svart och svartbrun blir hälften av alla avkommorna skimmel.SKIMMEL FÖDD FUX. Föl som har en jämn färg över hela kroppen brukar visa sig vara skimlar. Arabfölet Menouettes far är skimmel och modern är brun.


FUX. Curious Cashew AACR (anglo-korsning), hingstföl efter Jaguar Mail. Fadern Jaguar Mail är brun och modern Kon-Tiki x är skimmel. Eftersom modern är skimmel är det 50 % att fölet får skimmelfärgen, men i detta fall blev det en fux (ee).

Fölets grundfärg är ojämn. Kroppen och huvudet är mörkt medan undersidan av buken, insidan av benen och ljumsken är mycket ljus. Även området ovanför mulen är mycket ljus. Detta är ett tecken på att fölet får behålla sin fuxfärg hela livet.


BRUN. Stofölet Minette ox har en brun mamma och en skimmel till pappa. Fölet är ljus på mulen och är även mycket ljus på insidan av benen och under buken – det brukar vara kännetecken på att det är en brun häst. Skimlar har oftast jämn grundfärg.

Att det inte är en fux syns på att det hårlösa området närmast ögat är svart, på nyfödda fuxar är området rosa.


BRUN. Notera att arabfölet Minette ox är mycket ljus på insidan av benen och i ljumsken. Även ovanför mulen ser man ett ljust parti. Bruna stofölet Minette är tre dagar gammal på bilden och hon kommer att få behålla sin bruna färg livet ut.


BRUN. Minette ox har en brun mamma, Musette, och en skimmelfärgad far, Etman. Bruna föl har ofta en ojämn brun färg, kroppen är mörkare än insidan av benen.