Fading Arabian Syndrom – vitiligo

VITILIGO
Vitiligo är bortfall av pigmentering i huden. Äldre avblekbara skimlar drabbas ofta av vitiligo, en sjukdom där fläckar i skinnet, speciellt runt ögon och anus, tappar sin pigmentering och blir ljust rosafärgade istället för mörka.

MELANOM
Hos avblekbara skimlar är melanom betydligt vanligare än bland andra färger. 80 procent av alla äldre avblekbara skimlar utvecklar melanom. Däremot är förekomsten av sjukdomen hos andra hästfärger mycket ovanlig. De flesta tumörer är godartade men påverkar hästarnas välbefinnande då de ofta växer sig stora och uppträder på känsliga delar av kroppen som svansroten och den perianala regionen. Melanomer hittas även på huvudet, halsen och de yttre könsorganen. Tydliga indikationer pekar på en stor genetisk påverkan på förekomst av melanom hos äldre skimlar.

Läs texten: "Skimmelmutationen hos häst" som är gjord på Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet och på Institutionen för husdjursgenetik, SLU.


MALIGNT MELANOM PÅ HÄST
Malignt melanom, text av Birgitta Roth Kurkkio, Dipl. klassisk djurhomeopat.