PM till utställare vid SShF.s och SAAF.s Riksutställning 2008

Plönningegymnasiet, Harplinge 2-3/8 2008

Allmän information

Utställningen tider
Utställning genomförs lördag 2 augusti från ca 09.00 – 19.00 och söndag 3 augusti 09.00 - 18.00. Reservation för ändringar i relation till antalet starter.

Sekretariat öppettider
Sekretariatet är öppet lördag 2 augusti 08.00 t.o.m. 30 minuter efter utställningens slut samt söndag 3 augusti ca 07.30 t.o.m. 30 minuter efter utställningens slut.

Stallsekretariat – ankomst till utställningsplatsen
Anmälan om ankomst sker i stallsekretariatet. Vid anmälan ska gällande ID-handlingar (pass eller registreringsbevis) kunna uppvisas samt hästägarförsäkran skrivas på. Här får du katalog och ditt katalognummer. Observera att stallsekretariatet kan till och från vara obemannat. Vänligen ring Carola Åkesson, 0704100041 eller Bernt Carlsson, 0708-400773.

Nummerlapp
Katalognummerbrickorna skall vara fästade på hästens träns.
För anglo:
Nummerlapp att fästa på tränset tar du med själv – finns billiga att köpa i ridsportaffärer.
För Shagya:
Nummerlapp erhålles från Shagyaföreningen.

Häst i träns
Hästen skall alltid vara tränsad (föl i grimma och grimskaft) då den leds på gårdsplanen.

Namnskylt på boxarna
Boxarna kommer att ha namnskyltar. Var noga med att ang ditt telefonummer på boxskylten.

Stängningen av stallet
Stallet är stängt för alla mellan klockan 22.00-06.00

Resultatsekretariat
Vid resultatsekretariat vid visningsringen/speakertorn får du ditt protokoll och information om ändringar i starttider mm. Observera att stallsekretariatet inte har resultatlistor och information om ändringar.

Boxar
Observera: Det ingår halm inte spån (fel i propositionen) i boxpriset. Önskas spån vänligen kontakta Carola Åkesson, 0704100041 omgående så ordnar vi spån. Det säljs till självkostnadspris.

Glöm ej att ta med depositionsavgiften på 100 kronor för rengjord box.
Vid brist på platser och där du inte anmält behov kommer boxar att ges första hand till ston med föl.

Foder
Vi har ordnat att hö på storbal finns att köpa för den som önskar. Pris:2.50 kr/kg. Vi rekommendear att du tar med höpåsar att bära höet i.
Medtag annat eget foder.

Egen risk
Vi vill påminna om att uppstallning och deltagande i utställningen och övriga arrangemang sker på egen risk.

Telefon till utställningsansvariga
SAAF: Maud Delling 0735-349595, Ann Gyllenswärd 0706-993309, Lena Gävert 0705-374717, Malin Palm 0382-30366, SHAGYA: Kjell Jormfeldt 0708-360413

Servering
Lunch finns att köpa under lördagen och söndagen för 50 kr inkl dryck. Även fika och godis finns att köpa. I samband med utställningen finns försäljning av SAAF och SShF artiklar samt information från föreningarnas sponsorer.

Jubileumsmiddag
Det är glädjande att många anmält till jubileumsmiddagen. Har du inte anmält dig går det fortfarande bra att göra det fram till onsdag 30/7. På menyn står grillad, svensk oxfilé och potatissallad inkl vin, öl eller läsk/vatten. Kostnad 180 kr/person. Barnmeny med korv och potatissallad samt dricka kostar 50 kr/person. Middagen betalas i samband med anmälan på respektive förenings postgiro.

Paketauktion kommer att hållas efter middagen. Vi auktionerar ut paket med hemligt innehåll som dessutom är numrerade. Sedan drar vi ett av dessa nummer som vinner det STORA PRISET. Medtag paket till auktionen (värde minst 50 kr) (frivilligt). Detta är ett roligt och trevligt sätt att sponsra föreningarna. Evt. överskott delas lika mellan föreningarna.

Funktionärer
Då det är en stor utställning går det åt många funktionärer. Vi vill ju att allt ska flyta så bra som möjligt. Eftersom vi alla har hästar att visa måste vi hjälpas åt med funktionärssysslorna. Vi har gjort ett förslag till tider där vi ser vart var och en kan hjälpa till och där vi hoppas att du kan hjälpa till när du inte har någon häst att visa. Om det inte fungerar eller passar för just dig ber vi dig vänligen höra av dig så kan vi ändra din tid. Förslag på funktion får du i samband med att du anländer och anmäler dig i stallsekretariatet.

Hjälper du till hela dagen får du två kaffe-med-fika-biljetter och en lunchbiljett. Hjälper du till fm eller em får du en kaffe-med-fika-biljett.

Vägbeskrivning
Plönningegymnasiet ligger norr om Halmstad i en ort som heter Harplinge. Kommer man Nissanstigen kör man norrut på E6:an (dvs. mot Göteborg) en liten bit. Ta av avfarten mot Haverdal. Kör till höger 200 meter sedan vänster mot Harplinge. Kör mot havet d.v.s. under E6:an (västerut) 8 kilometer. Innan Harplinge står det Plönninge skyltat åt vänster. Ta av där . Vid kyrka på vänster hand finns ett T-kors. Ta vänster där. Sedan 1:a höger in på en grusväg.

Då är det skyltat Konferensanläggning/Fjällaregården. Sedan nästa höger igen. När du kommer närmare ser du ett gult hus med stallar och ridanläggning. Parkering sker i paddocken på vänster sida.

Tider och upplägg av dagen
Utställningen startar klockan 09.00. Mätning kl. 08.00-09.00
Se bifogad tidplan. Observera att förändringar och förskjutningar i programmet kan ske.

Särskild information om exteriörbedömningen gällande SAAF
1. Hästarna tas in på ring klassvis.
2. Därefter görs exteriörbedömningen för varje individ.
3. Efter exteriörbedömningen får hästen sin muntliga bedömning samt poäng inklusive plakett och rosett.
4. Klassvinnare utses och rosett utdelas

Särskild information om ridklasserna
Förberedelse för visning/framridning/framhoppning
Gångartsprov för unghästar (3-5 år) och uppsutten hoppning unghästar (4-5 år)
Hästarna skall ej vara framridna/framhoppade för gångartsprov eller hoppning. Nödvändig tid för detta ges i manegen under provet.
Gångartsprov och uppsutten hoppning för hästar (6 år och äldre).
Vi rekommenderar en lätt uppvärmning av hästarna motsvarande värmning till kvalitetsbedömning. Detta för att hästarna ska behålla sin fräschör under gångarts- och hopp-prov.
Bedömning sker i grupp
Gångartsbedömningen och bedömning av den uppsuttna hoppningen sker i grupper om 3-5 ekipage beroende på klassens storlek. Här rider du efter domarens anvisningar vad gäller gångart på ett sådant sätt att du framhäver hästens kapacitet på bästa sätt.

Särskild information om hoppning
Löshoppning sker i separat ridhus. Presentationen av resultaten sker sedan i stora ridhuset. Uppsutten hoppning sker stora ridhuset. För övrigt se propositionen.

Särskild information om dressyrryttartestet
Det är dressyrprogram I1 som skall ridas.

Särskild information om Visa-Vad-Ni-Kan
Berätta vad du behöver hjälp med för ditt framträdande. Har du något speakern ska berätta fyll i blanketten Information till speakern om min häst.

Berätta om din häst
Har du något speakern ska berätta fyll i blanketten Information till speakern om min häst.

Deltagande hästar
Se nedan. Katalog får du när du kommer. Listan finns även att ladda ner på SAAFs hemsida.

Varmt välkommen !!!