Kontakt med styrelsen och funktionärer

ORDFÖRANDE:
Maud Delling
Lejeby Stuteri & Kursgård
Lejeby 144
312 93 LAHOLM
0709-701 907.............................................................................

LEDAMOT, VICE ORDFÖRANDE:
Catherine Löfström
Nedergård 120

865 91 ALNÖ
060-55 83 93
070-524 46 76


..............................................................................

LEDAMOT, SEKRETERARE:
Therese Björklund
Gesala 22
725 94 VÄSTERÅS
070-5739595


...............................................................................

LEDAMOT, KASSÖR:
Gudrun Gustavson
N Malforsvägen 13
590 72 LJUNGSBRO
013-650 75, 0708-650 750...............................................................................

LEDAMOT:
Britt Hultman-Breitner
Grundläggargatan 4
693 34 DEGERFORS
0586-43712, 0706-123468...............................................................................

LEDAMOT:
Alicia Holmén
Gälbo 52
756 51 UPPSALA
0586-43712, 0706-123468


...............................................................................

SUPPLEANT:
Agnetha Grundtman Ogeheim
Högtorp 2

640 31 MELLÖSA
0157-60059


...............................................................................

REVISOR:
Ann Gyllenswärd
Ekesås
355 92  VÄXJÖ
0470-602 60

072-552 26 69


...............................................................................

REVISOR:
Agneta Segerström
Björkbacken
Bäckåsen
642 96 MALMKÖPING
0157-21494

...............................................................................

REVISOR SUPPLEANT:
Anki Björklund
Gesala
725 94 VÄSTERÅS
021-61162


...............................................................................

VALBEREDNING, SAMMANKALLANDE:
Lena Gävert
Hinderstorp Pl 202
716 94 MULLHYTTAN
0585-43272, 0768-44 01 55...............................................................................

VALBEREDNING, SUPPLEANT:
Camilla Björklund
Gesala
725 94 VÄSTERÅS


...............................................................................

VALBEREDNING, SUPPLEANT:
Vakant
...............................................................................
AVELSKOMMITTÉ:

Maud Delling
Lejeby Stuteri & Kursgård
312 93  LAHOLM
0430-623 13

...............................................................................
Ann Gyllenswärd
Ekesås
355 92  VÄXJÖ

0470-602 60

...............................................................................
Lena Gävert
Hinderstorp PL 202
716 94  MULLHYTTAN
0585-432 72, 0705-37 47 17 

...........................................................................

OMBUD SH:
Lena Gävert
Hinderstorp PL 202
716 94  MULLHYTTAN
0585-432 72, 0705-37 47 17 

...............................................................................

STYRELSEREPRESENTANT FÖR SAAF I ASHR:
Therese Björklund
Gesala 22
725 94 VÄSTERÅS
070-5739595

...............................................................................

PERSONLIG SUPPLEANT TILL ASHR
Britt Hultman-Breitner
Grundläggargatan 4
693 34 DEGERFORS
0586-43712, 0706-123468...............................................................................

ANGLONYTT:
Gudrun Gustavson
N Malforsvägen 13
590 72 LJUNGSBRO
013-650 75, 0708-650 750...............................................................................

MATERIALFÖRVALTARE:
Anki och Therese Björklund

Anki Björklund
Gesala
725 94 VÄSTERÅS
021-61162

Therese Björklund
Gesala 22
725 94 VÄSTERÅS
070-5739595................................................................................
Registrator och stamboksförare, passfrågor:
Lena Gävert
Hinderstorp Pl 202
716 94 MULLHYTTAN
0585-43272, 0768-440155...............................................................................

TÄVLINGSCHAMPIONATET:
Therese Björklund
Gesala 22
725 94 VÄSTERÅS

Tävlingschampionatet är till för ekipage som tävlar på lokal o regional nivå, i alla dicipliner.

Hur gör man för att vara med?
Du skickar själv in resultaten (tävlingsdatum, plats, nivå , placering - bifoga gärna resultatlistan) till Therese Björklund.


Nationella klasser eller resultat i unghästchampionat ingår inte då dessa hästar  är föremål för andra utmärkelser. Har din anglo tävlat på nationell/internationell nivå så berätta det för oss, det vill vi gärna veta!

Hör också av dig om du gjort något speciellt med din häst.