Kontakt med styrelsen och funktionärer

ORDFÖRANDE:
Therése Hatava
Ed Hallagård 3
561 92 HUSKVARNA
0736-237370
therese.hatava@angloarab.se
therese.wester@angloarab.se
.............................................................................

VICE ORDFÖRANDE, LEDAMOT
Catherine Löfström
Nedergård 120

865 91 ALNÖ
060-55 83 93
070-524 46 76


..............................................................................

LEDAMOT, SEKRETERARE:

Therese Björklund
Mobergsgatan 6 lgh 1102
722 20 VÄSTERÅS
070-5739595


...............................................................................

LEDAMOT, KASSÖR:
Gudrun Gustavson
N Malforsvägen 13
585 72 LJUNGSBRO
013-650 75, 0708-650 750...............................................................................

LEDAMOT:
Britt Hultman-Breitner
Grundläggargatan 4
693 34 DEGERFORS
0586-43712, 0706-123468

.
..............................................................................

LEDAMOT:
Alicia Holmén
Silvevägen 21
632 34 ESKILSTUNA
0730-688504

...............................................................................

LEDAMOT:
Stina H Henningsson
Mörby Sörgården 7

545 90 TÖREBODA
0739-602263
stina.h.henningsson@angloarab.se
..............................................................................

SUPPLEANT:
Lexie Grahm
Korparp 12
563 93 GRÄNNA
0157-60059
lexie.grahm@angloarab.se
..............................................................................

SUPPLEANT:
Alma Hjelmrin
Brunnsgatan 17
552 17 JÖNKÖPING
alma.hjelmrin@angloarab.se
...............................................................................

REVISOR:
Ann Gyllenswärd
Ekesås
355 92  VÄXJÖ
0470-602 60

072-552 26 69

...............................................................................

REVISOR:
Stefan Holmén
Hinderstorp Pl 202
716 94 MULLHYTTAN

stefan.holmen@angloarab.se 
.............................................................................

REVISOR SUPPLEANT:
Anki Björklund
VÄSTERÅS


...............................................................................

VALBEREDNING, SAMMANKALLANDE:
Lena Gävert
Hinderstorp Pl 202
716 94 MULLHYTTAN
0585-43272, 0768-44 01 55...............................................................................

VALBEREDNING, SUPPLEANT:
Vakant
...............................................................................

AVELSKOMMITTÉ:

Ann Gyllenswärd
Ekesås
355 92  VÄXJÖ

0470-602 60

...............................................................................
Therese Björklund
Mobergsgatan 6
lgh 1102
722 20 VÄSTERÅS
070-5739595

...............................................................................

Lena Gävert
Hinderstorp PL 202
716 94  MULLHYTTAN
0585-432 72, 0705-37 47 17 

...........................................................................

OMBUD SH:
Lena Gävert
Hinderstorp PL 202
716 94  MULLHYTTAN
0585-432 72, 0705-37 47 17 

...............................................................................

STYRELSEREPRESENTANT FÖR SAAF I ASHR:
Therese Björklund
Mobergsgatan 6
722 20 VÄSTERÅS
070-5739595

...............................................................................

PERSONLIG SUPPLEANT TILL ASHR
Therése Hatava
Ed Hallagård 3
561 92 HUSKVARNA
0736-237370
therese.hatava@angloarab.se

...............................................................................

ANGLONYTT:
Gudrun Gustavson
N Malforsvägen 13
585 72 LJUNGSBRO
013-650 75, 0708-650 750...............................................................................

MATERIALFÖRVALTARE:
Anki och Therese Björklund

Anki Björklund
VÄSTERÅS


Therese Björklund
Mobergsgatan 6 lgh 1102
722 20 VÄSTERÅS
070-5739595................................................................................
Registrator och stamboksförare, passfrågor:
Lena Gävert
Hinderstorp Pl 202
716 94 MULLHYTTAN
0585-43272, 0768-440155...............................................................................

TÄVLINGSCHAMPIONATET:
Therese Björklund
Mobergsgatan 6
722 20 VÄSTERÅS

Tävlingschampionatet är till för ekipage som tävlar på lokal o regional nivå, i alla dicipliner.

Hur gör man för att vara med?
Du skickar själv in resultaten (tävlingsdatum, plats, nivå , placering - bifoga gärna resultatlistan) till Therese Björklund.


Nationella klasser eller resultat i unghästchampionat ingår inte då dessa hästar  är föremål för andra utmärkelser. Har din anglo tävlat på nationell/internationell nivå så berätta det för oss, det vill vi gärna veta!

Hör också av dig om du gjort något speciellt med din häst.