Angloriksutställning 2002

Fina angloarabiska fullblod vid angloriks –
avelsarbetet på rätt väg

Svenska Angloarabföreningens Riksutställning 2002, ägde rum den 20 juli vid Tenhults naturbruksgymnasium utanför Jönköping. Riksutställningen pågick hela dagen med olika bedömningar. Förmiddagen ägnades åt exteriör- och löshoppning. Sedan följde gångartsbedömningen under ryttare och sist på eftermiddagen var det dags uppsutten hoppning.

Domare var Hans Barkewall (exteriör och gångarter) och Lars Berglund (löshoppning och hoppning). Alltefter erhållen exteriörpoäng tilldelades hästarna plaketter av valörerna brons, silver eller guld, där guld kan sägas motsvara halvblodsavelns diplom. Till utställningen var 13 hästar anmälda. I slutändan blev det 12 då det blev en sen strykning pg a av skada.

Fadershingstarna var en blandad kompott och vid utställningen representerades, såväl arabiska fullblod genom Elcatero ox 913, Eldorado ox 831, Luxor ox, Pargos ox, engelska fullblod genom Eighty Eight Keys xx 821, Blue Grenadier xx 818, Trainers Seat xx och de angloarabiska fullblodshingstarna Shiva du Loup x 772 och Stubin x.

På morfarssidan var Shaftesbury xx 810 väl representerad bland engelska fullblod, följt av Musik Streak xx och Samedi xx. Bland arabiska fullblod förekom Pargos ox, Muslin ox och Alhambra ox som morfäder. Bland angloarabiska fullblod var Stubin x, Phaeton x 812 x, Le Gregol x och Florette x representerade

Domarna nöjda med vad de sett
Vid årets riksutställning fanns både yngre och äldre hästar. Sammantaget kan man säga att det var väl förberedda och väl visade hästar. Enligt Hans Barkewalls avslutande kommentarer, hade man sett fina och välvisade angloarabiska fullblod med höga poäng för typ, HHB, samt extremiteternas rörelser och korrekthet.

Några stjärnor på gångartssidan fanns också, men det är framför allt i gångarter och hoppning som avelsarbetet behöver fortsätta förbättras (liksom inom alla raser) för att göra anglon ännu mer konkurrenskraftig. Fortsätt använda hingstar och ston som har bra rörelser och som gjort bra resultat så är ni på fortsatt rätt väg i avelsarbetet, var domarnas sammanfattning av vad de sett under dagen.

Björkängs Baronessa x  bäst bland unghästarna
Bland unghästarna 1- och 2 åringar, var det främst 1-åringen Björkängs Baronessa x, född 2001 (e. Luxor ox – u. Rislyckans Samatha x e. Stubin x), uppf: Madelen och Torbjörn Ohlzon, ägare: Madelen Ohlzon, Töreboda) som väckte uppmärksamhet för sin 9-mässiga trav. Hon fick guld med sin 878896/46 poäng och tog sedermera hem BIS Unghästtiteln.

Modern till Björkängs Baronessa x, Rislyckans Samantha x, är väl känd inom distanskretsar då hon har över 1000 godkända tävlingskilometrar på nationella och internationella distanstävlingar i Sverige (bl.a. Karolinerritten 120 km). På dessa bedrifter tog
Rislyckans Samatha x hem titeln Årets Anglo 1998. Dessutom blev hon Bästa Bruksanglo vid angloriks 1998. Så Björkängs Baronessa x har gott påbrå då hon är tänkt att matchas för en distanskarriär.

Bland 1-åringarna visades även två unghingstar. Den första var Royal Chateau x, född 2001, (e. Shiva du Loup x 772 u. Royal Charisma x  e. Shaftesbury xx 810), uppfödare & ägare: Christina Wågström, Molkom) som var en mycket välutvecklad, långlinjerad och ädel hingst med jämna fina gångarter. Han fick silver med poängen 887777/44 poäng. Royal Chateau x är till salu och tänkt för en framtida tävlingskarriär främst inom hoppning/fälttävlan då han har det påbrået i Shiva du Loup x, vilket borde vara ett bra tillfälle för en fälttävlans ryttare.

Det som var nytt för året var att unghästarna kunde löshoppas utom tävlan om så ägarna ville det. Detta för att man som hästägare skulle få en möjlighet att få en tidig bedömning på sin hästs hoppförmåga. Royal Chateau x hoppade 6/7 dvs 13 poäng trots ringa träning. Teknik och taxering behöver utvecklas, men för att vara lite löshoppad var det fullt godkänt enligt Lars Berglund

Löshoppning även för unghästarna
Bäst i löshoppningen för unghästarna lyckades Thunderball x, (f 2001, e. Elcatero ox 913 – u. Chinderella xx  e. Music Streak xx), uppfödare & ägare: Elisabeth Bellerud, Norrköping), som fick siffrorna 8/7, d v s totalt 15 poäng för sin hoppförmåga. Han hoppade hela 1,05 vilket är mycket bra för en så ung häst och det gjorde han villigt och glatt och utan större bekymmer. Han starkaste sida var att han var avspänd, visade god hoppvilja och en god frambensteknik. Han knep lite bak men det trodde Lars berglund skulle försvinna vid ännu högre höjder vilket han definitivt bedömdes ha kapacitet för.

Exteriörpoängen för Thunderball x blev, 888766/43 då han ännu var något oelastisk i trav och galopp, vilket motsvarade ett silver. Även Thunderball x är till salu och förståss också ett utmärkt tillfälle för hugade spekulanter.

Bland 2-åringarna var det Royal Celebra x, född 2000, (e. Luxor ox u. Royal Charisma x  e. Shaftesbury xx 810), uppf. Christina Wågström, ägare: Camilla Lindberg), som var en välutvecklad 2-åring med långa linjer och med ett utmärkt temperament. Hon fick silver med sina 887868/45-poäng. Till bästa uppvisare utsågs Camilla Lindberg, ägare till Royal Celebra x, som fick priset för bland annat sin "taktfasta skritt" och sitt samarbete med hästen

Royal Charisma x  – engelsk angloarbisk härstamning
Modern till Royal Celebra x, Royal Charisma x, har på mödernet en gedigen och konsoliderad engelsk anglohärstamning, i och med mamman Royal Annie x, som var B-premierad och stamboksförd i ASVH. Royal Annie x var efter Royal Emperor x, (e. Cervin x – u. Grey Imperial x) och undan Annie Laurie x (e. Curacao xx – u. Riscindi ox).

Royal Emperor x var en angloarabisk fullblodhingst som importerades från England 1966 av Margaretha Wingård, Falköping. Han köptes så småningom av greve Claes Lewenhaupt, Katrineholm och användes en del i vår angloavel, fram till sin död 1980. Hans sista fölårgångar är från 1981.

Nästa 2-åring var Fiorentina x (f 2002, e. Elcatero ox 913 u. Fhabiola x, e. Shaftesbury xx 810), uppf&ägare: Britt Breitner, Degerfors) Hon var en välutvecklad och djup häst men något överbyggd för dagen vilket visade sig främst i traven. Hon fick siffrorna 887767/43 poäng.

Många fina äldre hästar med Business x  i en klass för sig
Bland de äldre hästarna fanns det flera hästar värda att nämnas. Bland annat 16-åriga Divina x (f 1987, (e. Trainers Seat xx – u. Danseuse x, e. Florette x), uppf: Anna-Lisa Nelson, ägare Maria Molin) som visades på ett utmärkt sätt av sin ägare. Hon fick 8788988/48 poäng vid exteriörbedömningen vilket motsvarar guld.

Omdömet var ett feminint sto med mycket goda rörelser. Vid gångartsbedömningen blev Divina x lite spänd och kom inte helt till sin rätt. Där blev poängen 8666 vilket motsvarar 12,67 totalt. Men kvaliteterna finns där. Maria beskriver Divina x som en mycket trevlig häst som passar henne mycket bra. Divina x har i yngre dar tävlat i terränghoppning med sin dåvarande 80-åriga ägare/uppfödare.

Dressyrhästen Sulbin x, född 1992, (e. Stubin x u. Sulejma ox e. Alhambra ox), uppf&ägare: Maud och Hans Delling. Maud valde att inte riskera Sulbins och hennes tävlingar resten av hösten och avstod från hoppmomentet, men det tyckte inte Sulbin x var någon bra ide utan hoppade helt sonika över de uppställda hindren som tjänade som ringside i Tenhults enormt stora ridhus på 40x80m, i samband med bedömningen av lösgaloppen, varpå han tog sig en uppfriskande galopp i hela ridhuset istället. Efter det lyckades han mycket väl i exteriörbedömningen och fick guld med poängen 988888/49 poäng. Han visades av Maud Delling som tävlar honom till vardags. I gångartsbedömningen fick Sulbin x 9888 vilket motsvarar den höga medelpoängen 16,33 poäng.

Sulbin första anglon kvalificerad för Intermediaire?
Sulbin x deltog i kvalitetsbedömning 1996 och fick då klass 1 i såväl hoppning som dressyr (nr 1 i dressyr). Vid SAAF:s riksutställningen 1996 fick han Guld och blev BIS, och år 2000 fick han också guld. Han har tävlats framgångsrikt av Maud Delling i dressyr och är numera uppklassad ur MsvB. Under 2002 har han fått placering i St. George och debuterat i Intermediaire I. Det ska spännande att se vad han kan göra mer på dressyrbanan.

Den som kom trea bland gångartshästarna var Miss Elois x, ödd 1994, e. Eldorado ox 831 u. Miss Keegan xx e. Samedi xx), uppf: Louise Troedsson, ägare. Marita Nilsson, Gunnebo). Hon fick 8777 vilket gav medelpoängen 14,33. I exteriörbedömningen fick Miss Elois x omdömet 887767/43 med slutomdömet "feminin välproportionerlig häst med bra energi och normala rörelser".

Miss Elois x och Sulbin x var de enda hästar vars gångarter förbättrades något under ryttare. I hoppningen blev Miss Elois x lite spänd och ängslig, vilket visade sig i betygen 6/5. Totalt kom Miss Elois x upp i 68,33 poäng av 100 möjliga i Brukschampionatet. Miss Elois x tävlas i upp t om LB dressyr i vardagslag.

Aksinja x  Reserv-BIS
Reserv-BIS detta året gick till 14-åriga Aksinja x, född 1989, (e. Pargos ox – u. Nadija x, e. Phaèton x 812), uppf: Gunilla & Claes Wernerheim, ägare: Maria Lindeberg). Hon fick i extreiörbedömningen 877777/43 poäng, vilket motsvarar silver. Hon fick det verbala omdömet "feminin utstrålning. god energi på rörelser, men med ngt dålig ryggverkan. I gångartsbedömningen blev det också 7 rakt över med ett slutbetyg på 14,00 där man såg god framåtbjudning, samarbetsvilja och normal utvecklingsbarhet. Det man önskade sig var om möjligt önskade mer aktivitet bak.

I hoppmomentet visade Aksinja x prov på fina färdigheter med god balans, snabb reaktionsförmåga, och ett gott temperament. För detta belönades hon med 7/7 dvs 14 poäng och en andra placering i hoppning. Totalt fick Aksinja x 71 poäng av totalt 100 möjliga. Aksinja x har på senare år tävlats i fälttävlan av Anna Felé och resultaten har varit lovande.

Business x  en av angloavelns användbara hingstar
Till sist var det återigen den för angloavel godkände hingsten Business x, (född 1996, (e. Stubin x – u. Bise-Knees x - Le Gregol x), uppf: Mats& Ann Gyllensvärd, ägare: Gyllensvärd och Delling), som tog hem de flesta av troféerna. Han blev Bästa hopphäst, Bästa gångartshäst, samt vann både Brukschampionatet och Best in Show.

Han visades han av landslagsryttaren Johan Lundin, som har tävlat honom under året. Han fick guld genom exteriörpoängen 888989/50. Han fick bland annat omdömet " en elegant, välproportionerlig häst med en god taktmässig skritt och en bogfri, rytmisk trav, en bärig galopp och en god elasticitet. I gångarter under ryttare fick han 9898, med höga medelpoängen 16,67 som fås fram genom att poängen för skritt, trav och galopp, slås ihop och räknas som ett medelvärde, till detta läggs sedan poäng för temperament/allmänt intryck.

Olika hoppteknik i fälttävlan och banhoppning
Hoppoängen blev 7/8 d v s totalt 15 poäng. Vilket är något sämre än resultatet vid angloriks 2000 då Business x erhöll 8/9 d v s 17 poäng. Detta förklarade hoppdomare Lars Berglund med att det var skillnad mellan utbildningen av en genuin hopphäst och en fälttävlanshäst så tillvida att man inom fälttävlan vill att hästen hoppar mer flackt och långt, d v s hoppar ut mer, för att klara dessa hinder, medan en banhoppare vill att hästen hoppar mera runt, d v s hoppar upp mer. Totalt fick Business x 81,67 av totalt 100 möjliga poäng.

Unghäst-VM i fälttävlan nästa mål
Business som utbildas inom fältävlan har startat fem gånger t o m CNC* med placeringarna 1,2,1,4,7. Han har hoppat tom 1,20 felfritt. Senast Business x tävlade var på Segersjö Fältävlan där han var bästa 6-åriga häst (vilket inte alls uppmärksammades av de reportrar som fanns där).. Målet är förstås svår internationell fältävlan, och årets mål är Unghäst VM i Frankrike i oktober som genomförs i CIC** - klass. Johan Lundin som tävlat Business x från och med i år säger att han aldrig ridit en så begåvad och utvecklingsbar unghäst som Business x.

Resultat

1 åringar:
Björkängs Baronessa x, (f. 2001 e. Luxor ox u. Rislyckans Samatha x  e. Stubin x, uppf: Madelen och Torbjörn Ohlzon, ägare: Madelen Ohlzon, Töreboda), 878896/46
Royal Chateau x, (f. 2001, e. Shiva du Loup x 772 u. Royal Charisma x  e. Shaftesbury xx 810, uppf&ägare: Christina Wågström, Molkom), 887777/44 poäng (hopp 6/7)
Thunderball x, (f. 2001, e. Elcatero ox 913 u. Chinderella xx  e. Music Streak xx, uppf&ägare: Elisabeth Bellerud, Norrköping), 888766/43 (hopp 8/7)

2-åringar:
Royal Celebra x, (f. 2000, e. Luxor u. Royal Charisma x   e. Shaftesbury xx 810, uppf. Christina Wågström, ägare: Camilla Lindberg), 887868/45 poäng.
Fiorentina x (f. 2002, e. Elcatero ox 913 u. Fhabiola x  e Shaftesbury xx 810, uppf&ägare: Britt Breitner, Degerfors) 887767/43 poäng

4 år och äldre:
Business x, (f. 1996, e. Stubin x u. Bise Knees x  e. Le Gregol x, uppf: Mats& Ann Gyllensvärd, ägare: Gyllensvärd & Delling), 888989/50, Gång 9898/16,67 Hopp 78/15 poäng
Miss Elois x, (f. 1994, e. Eldorado ox 831 u. Miss Keegan xx  e. Samedi xx, uppf: Louise Troedsson, ägare. Marita Nilsson, Gunnebo). 887767/43 Gång 8777/14,33, Hopp 65/11 poäng
Sulbin x (f. 1992, e. Stubin x u. Sulejma ox  e. Alhambra ox, uppf&ägare: Maud&Hans Delling), 988888/49, Gång 9888/16,33 poäng
Aksinja x, (f. 1989, e. Pargos ox u. Nadija x  e Phaèton x 812, uppf: Gunilla & Claes Wernerheim, ägare: Maria Lindeberg). 877777/43, Gång 7777/14,00, Hopp 77/14 poäng

Ston 15 år och äldre:
Divina x (f. 1987, e. Trainers Seat xx u. Danseuse x  e. Florette x, uppf: Anna-Lisa Nelson, ägare Maria Molin) 8788988/48, Gång:8666/12,67

Gångarter:
1) Business x 16,67p, 2) Sulbin x 16.33, 3).Miss Elois x 14.33

Hoppning:
1) Business x 15p (7/8). 2) Aksinja x 14p (7/7), Miss Elois x 11p (6/5)

BIS unghäst:
Björkängs Baronessa x

Unghästchampion:
Business x

Brukschampionat:
Business x

Best in Show:
Business x

Reserv Best in Show:
Aksinja x

Bästa uppvisare:
Camilla Lindberg

Bästa uppfödare:

Mats & Ann Gyllensvärd

Högst upp på sidan