Equine Touch lär oss läsa av hästens signaler

Equine Touch är en serie av mjuka vibrerande rörelser över hästens mjuka vävnad som lättar upp muskelspänningar. Om man gör detta regelbundet märker man i ett tidigt stadium förändringar i hästens kropp.

Numera finns det två Equine Touch lärare i Sverige. Maria Bucht i Kalix är den andra som fått motta ett instruktörsdiplom. Diplomet fick hon utfärdat i San Marcos i Texas, USA i juni 2007. Den första i Sverige som fick behörighet att lära ut metoden är Carola Grauers i Skurup. I hela världen finns det endast ett 40-tal lärare.

Equine Touch är en serie av mjuka vibrerande rörelser över hästens mjuka vävnad som lättar upp muskelspänningar.

Kalixbon Maria Bucht kom i kontakt med metoden efter det att hennes häst Setif x hade rullat fast i boxen. Stoet var inklämd i ett hörn och satt hårt fast med bakdelen. När hon väl kom loss, var hon mycket spänd baktill i flera veckor efteråt. Maria tog ut en massör vid tre tillfällen. Stoet blev inte helt bra av behandlingarna, utan stod emot massagen genom att spänna musklerna.

– Jag har ingenting emot massage som metod, men det fungerade inte på min häst. Sedan läste jag en artikel om Equine Touch och ville prova. I februari 2006 var det skulle vara en steg 1-kurs i Skåne och jag anmälde mig till den, och på den vägen är det, berättar Maria Bucht.

FICK LÄRARBEHÖRIGHET I USA
Efter första kursen och utövande av metoden på den egna hästen följde ytterligare två 160-milaresor enkel väg till Skåne för att genomgå steg 2 och 3. Och i maj i år var det dags för nästa tripp. Då flög Maria till Texas i USA för att genomgå instruktörskursen. Den ger behörighet att lära ut metoden.

Kursledare Jock Ruddock som är grundare till Equine Touch stod för det praktiska på kursen. Han visade på quarterhästar hur metoden skulle utföras. Hans fru Ivana var också handledare och hon ansvarade för den teoretiska biten. Hon lärde ut grunderna i anatomi och fysiologi. Ivana är utbildad veterinär i sitt hemland Tjeckien, men praktiserar inte längre yrket utan ägnar all sin tid åt att utveckla Equine Touch.

– Equine Touch är en icke tvingande metod där man lyssnar på hästen. Man arbetar så länge som hästen tillåter. Om hästen går undan så slutar man, klargör Maria Bucht.

VIBRATIONER LÖSER UPP SPÄNNINGAR
Man använder fingrarna på vissa speciella punkter och arbetar vid musklernas ursprung och fästen, mer sällan direkt på musklerna. Man jobbar utifrån ett etablerat mönster.
Själva rörelsen går till så att man mjukt drar tillbaka huden så långt den medger, sedan lägger man ett lätt gradvis ökande tryck rakt ner mot muskeln. Rörelsen avslutas med att man med ett bibehållet tryck för handen tvärs över muskeln. Vibrationerna som då skapas hjälper till att lösa upp spänningar.

Jock Ruddock visade hur man ska introducera sig när man träffa en häst. Genom att låta händerna långsamt stryka över hästen känner man var hästen är känslig för beröring och om det finns varma eller kalla områden. Och hästen lär sig känna igen ett par Equine Touch skolade händer. När hästen accepterar detta fortsätter man.
– Det ska aldrig kännas hotfullt eller påtvingande för hästen, säger Maria Bucht.

UPPTÄCK FÖRÄNDRINGAR I TID
I Equine Touch är det lätt att hitta rätt plats genom att orientera sig fram genom att känna efter ben. På det sättet kan man alltid komma tillbaka till samma punkt.
– När man palperar en häst lär man sig mycket om hästens kropp. Man kan känna om någonting har förändrats. Muskler kan ha blivit mer spända, förslappade eller rent utav vara på väg att tillbakabildas, berättar Maria.

Om man utför Equine Touch regelbundet märker man i ett tidigt stadium när det uppstår förändringar.
– Hästar är ordlösa, därför är det bra om vi kan lära oss att tyda deras kroppsspråk, säger Maria Bucht.

En häst kan inte skrika, sa handledaren Ivana Ruddock under kursen. När en häst blir halt då har den skrikit en tid innan, men hästägaren har inte uppmärksammat signalerna, menade hon. Ivana var noga med att poängtera att den som utövar Equine Touch inte ställer några diagnoser eller använder ordet behandling.
– Equine Touch ersätter inte veterinärbehandlingar, betonar Maria Bucht.

Metoden Equine Touch är uppbyggd i nivåer, där nivå 4 är den högsta. Något som är bra med metoden, anser Maria Bucht, är att redan efter den första kursen på nivå 1 kan man med goda resultat utöva det man lärt sig på sin egen häst.


Under första steget lär man sig att på ett systematiskt sätt känna sin hästs kropp. Och man får ett hjälpmedel att lätta på muskelspänningar.
– För att utöva Equine Touch behöver man inte veta hur det ser ut under huden, metoden kan inte ge några skador, säger hon.

Kursen, som Maria Bucht gick i Texas för att bli instruktör, kan man gå om man genomgått de tre första stegen. För att få bli instruktör måste man bli rekommenderad av en instruktör i sitt eget land, men det är Jock och Ivana Ruddock som slutgiltigt bestämmer om man blir antagen.

KURSDELTAGARE FRÅN HELA VÄRLDEN
Carola Grauers, som tidigare varit den ende instruktören i landet, kände att det fanns behov av nyrekrytering och hon rekommenderade Maria som varit elev hos henne att vidareutbilda sig i metoden.

På kursen i San Marcos, Texas var det 28 instruktörselever och nio färdiga instruktörer i sällskapet. Förutom Maria Bucht och Carola Grauers från Sverige var deltagarna från Nya Zeeland, Holland, Australien, England, Irland, Zimbabwe och olika stater i USA.

Maria i Kalix kan numera titulera sig instruktör i Equine Touch. Men för att få behålla licensen måste hon vartannat år delta i fördjupningskurser, i Sverige eller i något annat land, för att hålla sig ajour med utvecklingen inom Equine Touch. Nästa år siktar hon på att gå steg 4 i Skåne.

Maria Bucht tror att antalet utövare av metoden kommer att öka. Fördelarna är flera, anser hon.
– Metoden är lätt att utföra, då den inte krävs någon större fysisk styrka. Man behöver inte heller ha ingående kunskaper i anatomi. Och redan efter steg 1 kan man utöva Equine Touch på sin egen häst. Och bäst av allt, hästen kan inte ta skada av metoden och min erfarenhet är att hästarna gillar det.

Anki Lundberg
Artikeln är publicerad i tidningen Hästen nummer 8, 2007.

Högst upp på sidan


Maria Bucht demonstrerar metoden Equine Touch på sin angloarab Setif.

Det finns ett 40-tal utbildade Equine Touch lärare i hela världen. Maria Bucht, bosatt i Kalix är sedan juni 2007 en av dem. Hon har genomgått en instruktörskurs i San Marcos i Texas, USA som gett henne behörighet att lära ut metoden. Maria åker runt i hela Sverige och har kurser i metoden.

I Equine Touch använder man sig av referenspunkter när man arbetar. Olika ben blir riktmärken för var man ska utföra handgreppet. Man går igenom hästens kropp efter ett bestämt rörelsemönster. Syftet är att lösa upp muskelspänningar.

Maria Buchts webbsida: birga.se.


----------------------------------------------------- VIKTFÖRDELNING/AVLASTNING
Ivana gjorde jämförelsen att en häst kan liknas vid ett avlångt bord. Både hästen och bordet har fyra ben. En häst kan förflytta sin tyngd både i sidled, framåt och bakåt samt diagonalt. Genom att lyfta huvudet flyttas vikten bakåt och när hästen sänker det är vikten mer på framdelen. Om hästen har ont i ett ben lägger den ofta över vikten på benen på den andra sidan. Då kan en frisk hov bli svår att kratsa, just för att hästen inte vill stödja på det ben som den har ont i. När hästen visar hälta på ett bakben, kan det faktiskt vara så att problemet är orsakat av att hästen haft smärta i det diagonala frambenet.

En häst som har fått en hovböld i ett framben kan placera benet utåt-framåt från kroppen, för att slippa ha så mycket vikt på det. En häst som står med bakbenen bakom sig, det vill säga för långt ut från kroppen, intar den ställningen för att den ogärna vill vinkla sitt bäcken. När en häst står med benen långt under sig eller med benen långt utanför kroppen har den provat alla andra sätt att komma undan smärtan och försöker i möjligaste mån fördela vikten lika över benen. Då har hästen haft ont länge.
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
EQUINE TOUCH HAR 4 NIVÅER
År 1999 utvecklade Jock och Ivana Ruddock tillsammans tekniken som de gav namnet The Equine Touch.

Mellan varje nivå ska man utföra metoden praktiskt på hästar och föra anteckningar. Därefter får man göra ett teoretiskt prov. Det går att göra de olika stegen var som helst i världen, efter varje avslutad kurs ges ett certifikat som ger behörighet till nästa nivå.
......................................................................

Steg 1. Första steget är för husbehov – efter genomgången kurs kan man utföra Equine Touch på sin egen häst.
......................................................................

Steg 2. Fördjupad husbehovskurs.
......................................................................

Steg 3. Kursen ges av Jock och Ivana Ruddock och efter genomgången utbildning, samt godkänd praktik och teori kan man arbeta med Equine Touch på andras hästar. I kursen ingår teori om anatomi, sadling, utfodring och hovvård med mera.
......................................................................

Steg 4. Kursen ges av Jock Ruddock. Kontinuerlig professionell utveckling – en fördjupningskurs som man kan gå i Sverige eller i något annat land.

Instruktörsutbildning: Sker i USA, de elever som kan komma ifråga väljs ut av Jock och Ivana Ruddock personligen och det på rekommendation av det egna landets instruktörer. Som instruktör måste man uppdatera sig vartannat år med hur utvecklingen inom Equine Touch ser ut. Detta genom att delta i utbildningar ledda av Jock och Ivana Ruddock.

I Sverige finns två instruktörer, Carola Grauers i Skurup och Maria Bucht i Kalix. Båda är behöriga att undervisa i steg 1 och steg 2.
-----------------------------------------------------