Angloarabrasen och fälttävlan

I en bilaga till Breeding News for Sport horses i september 2009 så har angloarabrasen presenterats. Framtagande av denna bilaga har gjorts i syfte att informera och marknadsföra Anglon internationellt. Bland denna information finns det mycket intressant läsning. Framför allt är resultaten för Anglon och fälttävlan mycket uppmuntrande.

I Sverige har vi väl haft en känsla av att den svenska Anglon varit väl representerad i fälttävlanssammang ändå upp i två och trestjärnig tävlingar men ingen har så vitt jag känner till räknat på hur många av uppfödningarna som haft framstående resultat. En sak är klar, vi har ju aldrig haft mer än ett 30- tal födda föl något år och vi har ändå lyckats ta fram goda fälttävlanshästar med de få individer vi fått fram. Några exempel; Alexej, Black Profit, Business, Morning Phantasy, Stubin med flera.

I Breeding News framgår det av resultaten för Angloarabrasen både nationellt och internationellt att fälttävlan är rasens favorit gren. Angloaraben har alla kvalitéer som det nya formatet av dessa tävlingar kräver; framåtanda, balans, reaktivitet och talang.

I Frankrike har man undersökt hur de olika raserna fördelar sig bland hästar som är "rankade" vid fälttävlansfinalerna för unga hästar.

Bland fyraåringarna är:
21 % AA
12 % AC
11% är fallna efter angloaraber.

Bland femåringarna är:
20 % AA
2 % AC
24 % är fallna efter angloaraber.

Bland sexåringarna är:
16% efter AA
28 % är fallna efter angloaraber.

Det framgår att 44 % till 46 % av hästarna som har placerats i de Franska mästerskapen för unga hästar gällande fälttävlan är Angloaraber eller avkommor till Angloaraber. Det framgår också att 20 % av hästarna är Angloaraber.

De franska angloarabuppfödarna representerar endast 10 % av sporthästuppfödarna i Frankrike vilket innebär att denna ras är särskilt lämpad för denna disciplin och har en framgångsfaktor som är två gånger så hög som andra raser !!!!

Bryter man ner resultatet i Frankrike för fälttävlan av de bästa hästarna med ett index överstigande 120 under 2008 så bekräftas det goda resultatet för Angloarabrasen i tävlingar för unga hästar även i klasser i de högsta nivåerna. Hela 46% av de bäst indexerade hästarna i denna disciplin är Angloaraber eller fallna efter Angloaraber.

Raser med resultat i CCI i Frankrike
Nedanstående sammanställning visar resultaten från de internationella tävlingarna i Frankrike där mellan 19 % - 47 % beroende på nivå är avkommor till denna angloaraber.

Procent klassificerade enstjärnig |tvåstjärnig |trestjärnig |fyrstjärnig
Angloarabblod: 23,50 %  |  13 %  |  28,50 %  |  9,50 %
Angloaraber: 24 %  |  18 %  | 9,50 %
Totalt antal med angloblod: 47,50%  |  31%  |  28,50 %  |  19,00 %

I ljuset av dessa resultat är det väldigt klart att Angloarabrasen har en distinkt roll att spela i fälttävlans disciplinen. Denna dominans är ett tillfälle för uppfödarna som därmed kan finna en naturlig marknad för sina uppfödningar. Fransmännen avser att utveckla marknadskanaler för detta.
Högst upp på sidan