Homozygot och heterozygot

Blandade färger: Skimmel, konstantskimmel och stickelhårig
Brokiga färger: Skäck och tigrerad

Grundfärg: Termen avser standardfärgerna brun, fux, svart, svartbrun och blackfärgerna brunblack, musblack och rödblack (så kallade vildfärger).
Standardfärg: Alla hästar bär anlag för någon av standardfärgerna brun, fux, svart eller svartbrun.

(Forskningen på färgen svartbrun är knapp, så här har vi mestadels utelämnat att redovisa för färgen. Svartbrun = de mesta av täckhåren är svarta. På mulen, runt ögonen, bakom öronen, i flanken, vid armbågen och insidan av låren är hästen brun).
...............................................................................

HETEROZYGOT SVART
• En heterozygot svart kan lämna både svarta, bruna och fuxfärgade avkommor.

• Svarta hästar (både heterozygota och homozygota) kan bli solblekta på sommaren, pälsen bleks och får en brunaktig ton och hårspetsarna i manen får en rödaktig ton.

HOMOZYGOT SVART
• Homozygot svart innebär att en häst har två anlag för den svarta genen (dvs EE). Hästen bär ingen gen för röd färg dvs fux (ee) och hästen har ingen aguti-gen som ger brun färg (A).

• Fullblodshingsten Stravinsky är homozygot svart, vilket innebär att han inte lämnar fuxfärgade avkommor. Stravinsky i kombination med svarta, bruna eller fuxfärgade ston resulterar i svarta eller bruna avkommor.

• Stravinsky i kombination med skimmelston resulterar statistiskt i att 50 % av avkommorna blir skimlar. Dessa skimlar har brun eller svart grundfärg som sedan skimlar av, de föds inte med fux grundfärg.

----------------------------------------------------------------

FUX
• Man vet med säkerhet att avel mellan två fuxar alltid resulterar i en fuxfärgad avkomma. Att två fuxfärgade föräldrar tillsammans lämnar till 100 % en fuxfärgad avkomma kallas fuxregeln. Uppges två fuxar som kombinerats ha lämnat en avkomma med en annan färg, vet man att härstamningen är felaktig.

• En fuxfärgad häst som kombineras med en brun eller en svart partner kan resulterar i en fux, brun eller en svart avkomma.

• Fuxar saknar anlag för svart färg. De har röda anlag.

(Undantaget är VENTRALSKÄCK dvs RECESSIV BUKSKÄCK. I raserna russ, kallblodstravare och finsk häst där recessiv buksskäckar förekommer kan två fuxar som båda bär anlaget för bukskäck lämna en avkomma som är bukskäck med fux grundfärg. Det är 25 % chans att avkomman blir bukskäck om man kombinerar två fuxar där båda är anlagsbärare).

----------------------------------------------------------------

HETEROZYGOT BRUN
• Två heterozygota bruna hästar kan tillsammans lämna förutom brun även en fux eller en svart avkomma.

• En heterozygot brun häst kan tillsammans med en fux lämna antingen brun, fux eller svart avkomma.
...............................................................................

HOMOZYGOT BRUN
• Fullblodshingsten Eighty Eight Keys är homozygot brun. En häst som är homozygot för den bruna färgen (dvs homozygot för båda anlagen (AA EE) lämnar alltid bruna avkommor med partner som är brun, fux, svart eller svartbrun.

• Kombinationen homozygot brun med skimmelfärgad partner, resulterar i en avkomma som antingen blir brun eller en skimmel. Skimmelavkomman föds brun och sedan skimlar den av. Avkomman föds i detta fall aldrig med svart eller fux färg som skimlar av.

• En homozygot brun och en homozygot skimmel som kombineras lämnar 100 % skimmelfärgade avkommor som föds bruna och sedan skimlar av.

• Om en brun har en förälder som är fux kan den inte vara homozygot brun.

• Om en brun häst lämnar en enda avkomma som är fux, vet man att den inte är homozygot. (Dock kan en del föl registreras in med fel färg).

----------------------------------------------------------------

FLAX-GENEN
• Arabhingsten Elcatero är heterozygot brun. Han bär också flax-anlaget (flax = lin på engelska). Anlaget är recessivt = de krävs att båda föräldrarna har det för att det ska bli synligt på avkomman. Anlaget i dubbel uppsättning gör att fuxar får ljus man och svans. Anlaget är bara synligt hos hästar som saknar anlag för svart färg, det vill säga fuxar (röd färg). En brun eller en svart häst kan bära anlaget utan att det syns.

• För att flax-anlaget ska bli synligt hos en fux måste avkomman ha ärvt anlaget från båda sina föräldrar. Anlaget måste finnas i dubbel uppsättning för att ge uttryck för färgen.

• Två fuxar med ljus man och svans som kombineras får alltid en avkomma med den färgen, det finns inget anlag för någon annan färg.

• Så fort en häst har lämnat en avkomma som är fux med ljus man och svans vet man att den bär flax-anlaget, eftersom recessiva färger kräver anlag från båda föräldrarna.

----------------------------------------------------------------

HETEROZYGOT SKIMMEL
• Anglohingsten Business är heterozygot skimmel. Han bär bara ett anlag för skimmelfärgen och kan därför lämna avkommor som förutom skimmel även kan blir bruna, fuxar eller svarta beroende på stoets färg.

• En häst som har skimmelanlaget blir alltid skimmel, anlaget kan inte vara dolt. Har hästen färgen har den också anlaget.

• Skimmelanlaget är epistatiskt, viket innebär att skimmelfärgen lägger sig ovanpå standardfärgen. Vita hår blandas in med färgade hår och ju äldre hästen blir desto fler vita hår har den.

• För att en avkomma ska bli skimmel måste minst en av föräldrarna vara skimmel.

• Två bruna hästar kan aldrig få en skimmel tillsammans, men två skimlar kan tillsammans lämna en brun, fuxfärgad, svart eller svartbrun avkomma.

• För att två skimlar ska kunna få en svart avkomma tillsammans, måste minst en av föräldrarna vara född med brun eller svart standardfärg som skimlat av.

• Med benämningen skimmel avses alltid den avblekbara varianten av skimmel. Färgen heter endast skimmel, färgen gör hästarna vitare med åren. Känner man till hästens födelsefärg skrivs den färgen inom parentes i identitetshandlingar. Exempel: Skimmel (född brun). En skimmel benämns aldrig brun-, röd- eller svartskimmel – dessa färger är benämningen på konstantskimlarnas färger.

Konstantskimmel-färgen (Rn) är ett helt annat anlag. Konstatskimlar har mörkare huvud, ben, man och svans, men har ljus skimmelfärg på kroppen. Färgen behåller de livet ut, den ljusnar inte med åren, därav namnet konstantskimmel.
...............................................................................

HOMOZYGOT SKIMMEL
• En homozygot skimmel, dvs en häst som bär dubbla anlag för skimmelfärgen lämnar till 100 % skimmelfärgade avkommor, oavsett partnerns färg.

• En skimmelfärgad häst där en av föräldrarna är brun, fux eller svart kan aldrig vara homozygot skimmel.
Båda föräldrarna måste vara skimlar för att en avkomma ska bli homozygot skimmel.

• Lämnar en skimmel en avkomma i någon av standardfärgerna kan den inte vara homozygot. (Dock kan en del föl registreras in med fel färg).
...............................................................................

HOMOZYGOTA SKIMLAR OCH MELANOM
• Ett forskningsprojekt på SLU har visat att avblekbara skimlar som är homozygota (= har dubbelt anlag för skimmelfärgen) blir vitare fortare än de som är heterozygota (= enkelt anlag för skimmelfärg). Dessa hästar får oftare hudsjukdomen melanom. Även skimlar som fötts svarta verkar drabbas av melanom i större utsträckning.

Stycket här ovan om Homozygota skimlar och melanom är citerat ur Eva Jangös text med rubriken: Genforskning ska stoppa sjukdomar, Ridsport nummer 24/2007.
...............................................................................

• Om homozygota skimlar (GG) endast kombineras med hästar som är bruna, fuxar, svarta eller svartbruna – då kan avkommorna aldrig få anlaget i dubbel uppsättning, dvs bli homozygota skimlar. Avkommor blir i detta fall blir till 100 % skimlar och de är heterozygota skimlar. Dessa heterozygota skimmelavkommor kan i sin tur lämna bruna, fuxfärgade, svarta eller svartbruna avkommor.

• Om två heterozygota skimlar (Gg) kombineras blir statistiskt var fjärde avkomma homozygot.

• En skimmelhäst (Gg) som kombineras med en häst som bär någon av standardfärgerna; brun, fux, svart eller svartbrun får adrig en avkomma som blir homozygot skimmel.
Heterozygot skimmel + grundfärg ger avkommor som blir 50 % heterozygota skimlar och 50 % av grundfärg.

----------------------------------------------------------------
VITILIGO
Läs om: Fading Arabian Syndrom – vitiligo
---------------------------------------------------------------
SAMMANFATTNING – FÄRGANLAG
E = gen som breder ut svart färg
e = gen som ger röd färg dvs fux (avsaknad av svart färg)

A = brun ( "A" – gen som begränsar utbredningen av svart) +
A – påverkar inte röd färg (genen "A" har ingen effekt på fuxar, det finns inget svart att begränsa på fuxar)

a = icke brun (finns ingen begränsning, genen"a" begränsar inte utbredning av svart färg)

G = skimmel (får hästen detta anlag blir den skimmel)
g = icke skimmel (det finns inget skimmelanlag)

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

GENOTYP – HÄSTENS GENUPPSÄTTNING
FENOTYP – HÄSTENS FÄRG PÅ UTSIDAN

Genotyp är hästens faktiska anlagskombination. Fenotyo är hästens färg på utsidan. Exempelvis kan man inte med blotta ögat skilja på en häst med genotyp AAEE eller AaEe båda hästarna är bruna. Så fenotyp avser vad vi kan iakta, medan genotyp avser hästens verkliga genuppsättning.
...............................................................................

E = svart
e = icke svart (röd färg )
A = Aguti – begränsar svarta färgens utbredning "brun-genen".
a = ingen begränsning av svart färg.

BRUNA
EEAA = Brun häst på utsidan. Homozygot brun häst, lämnar alltid Aguti "brun-anlag" till avkomman.

EeAA = Brun häst på utsidan, med dolt anlag för röd färg (e-genen).

EEAa = Brun häst på utsidan, med dubbelt anglag för svart färg EE. Lämnar alltid ett E (svart anlag) till sin avkomma.

EeAa = Brun häst på utsidan. Hästen har också anlag för både svart (E) och röd färg (e) förutom Aguti (A) "brun".

FUX
eeAA = Fux häst på utsidan. Har dolt dubbelt anlag för Aguti-genen (A) som begränsar den svarta färgens utbredning till man, svans, pannlugg och ben. Aguti-genen har dock ingen effekt på fuxar (ee) eftersom att det inte finns någon svart färg att begränsa. e = rött anlag.

eeAa = Fux häst på utsidan. Har dolt anlag för Aguti (A = "brun-genen"). A-har ingen efftekt på fux (ee) eftersom det inte finns någon svart färg att begränsa.

eeaa = Fux häst på utsidan. Inget anlag som begränsar svart färg, vilket innebär att om en homozygot svart (EEaa) häst kombineras med en fux med denna fux-genuppsättning, eeaa, blir 100 % av avkommor svarta.

SVART
EEaa = Svart häst på utsidan. Homozygot svart genetiskt. Inget dolt rött anlag, ingen begräsningsgen för svart färg ( dvs alltså inget A = Aguti).

Eeaa = Svart häst på utsidan. Dolt anlag för röd färg i dubbel uppsättning, ee.

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------


FÄRGTEST GENOM TAGELPROV
Equine DNA Testing Service – här kan du genom tagelprov kolla vilka färggener din häst har. Provet betalas med Visa eller Mastercard och kostar omkring 30 dollar per prov. 25 tagelstrån med rot taget från svansen skickas till Pet DNA Services of AZ(R), PO Box 7809 Chandler, AZ 85246-7809.

Sample instructions for equine DNA testing

Request form for equine DNA testing


Se huvudsidan. De anlag som går att spåra för är:
• Red Factor/Black, including homozygosity dvs röda (e) och svarta anlag (E) samt homozygot.

• Agouti dvs begränsningsgenen (A) som begränsar det svarta på hästar till man, svans och ben så hästen blir brun. Dock kan fuxar men här finns inget svart att begränsa så deras anlag för brunt (A-genen) syns ej.

• Cream Dilution dvs gulgenen (Cr) som ger isabeller, gulbruna och svartgulbruna hästar.

• Silver Dilution dvs silvergenen (Z) dvs silver-anlag (förekommer bland annat hos islandshäst.

• Tobiano, including homozygosity dvs skäck (To) kan även se om hästen är homozygot för dorsalskäckfärgen.

• Lethal White Overo (LWO = OLWS) dvs genen som ger färgen overo letal white som i dubbel uppsättning är letal (dödlig).

• Sabino-1 (SB1) dvs sabinogenen som gör hästar mycket vita, ej att förväxla med vanliga sabinofärgade hästar som är mycket tecken. Sabino-1 finns ej hos arabhästar.

• Seal Brown


SKIMMEL– HETEROZYGOT. Avelshingsten Business x  är heterozygot skimmel. Han bär bara ett anlag för skimmelfärgen och kan därför lämna avkommor som förutom skimmel även kan vara bruna, fuxfärgade, svarta och svartbruna.


HETEROZYGOT SKIMMEL
En heterozygot skimmel och en häst med en av standardfärgerna (brun, fux, svart eller svartbrun) lämnar statistiskt 50 % skimlar och 50 % avkommor i någon av standardfärgerna.
Foto: Caroline GyllenswärdBRUN. Anglostoet Happiness H som 1-åring. Här har skimmelhingsten Business kombinerats med mörkbruna stoet Hägnens Eurydike x. Resultatet blev bruna Happiness H.

Happiness H x, sto brun född 2003 (e. Business x – u. Hägnens Eurydike x  e. Kings Bonus xx).

Buzzy H x, valack, fux, född 2004 (e. Business x – u. Hägnens Eurydike x  e. Kings Bonus xx).

Uppfödare till båda hästarna: Pia Jorunger, Ullared i Halland.

......................................................................

Lena Gäverts uppfödningar efter Business:
Bugzy Malone x, hingt, fux född 2006 (u. Meta Value xx, fux)
Boozter x, valack, skimmel, född 2005 (u. Meta Value xx, fux)
Princess Penny Lane x, sto, brun, född 2004 (u. Spitfirers Engine xx, brun)

Therese Björklunds uppfödning efter Business:
Toulouce x, fux född 2007 (u. Tantième x, skimmel). Foto: Camilla Björklund


Fuxfärgade anglostoet Toulouce båda föräldrar är heterozygota skimlar. Statistiskt ger kombinationen mellan två heterozygota skimlar 75 % skimmel och 25 % avkommor med någon av standardfärgerna brun, fux, svart eller svartbrun.

-----------------------------------------------------


BRUN. Anglogodkända bruna hingsten Elcatero ox lämnar både bruna och fuxfärgade avkommor, eftersom han är heterozygot för sin bruna färg. Här gör bruna anglovalacken Thunderball, född 2001, (e. Elcatero ox 913 – u. Chinderella xx  e. Music Streak xx) en felfri 1,20-meters runda. Uppfödare: Elisabeth Bellerud, Norrköping.


BRUN. Brun eller brunröd kropp i olika nyanser samt svarta ben, man, svans och pannlugg kännetecknar en brun häst. Shatero ox  (e. Elcatero), brun valack född 2000. Uppfödare: Katarina Törngård, Stuteri Tjust Araber, Småland.
......................................................................


HETEROZYGOT BRUN. Arabhingsten Elcatero som är godkänd i angloavel är en heterozygot brun hingst som även bär flax-anlag dolt. Elcatero kan lämna både bruna, svarta och fuxar och naturligtvis även skimlar om stoet bär skimmelfärgen. Hur flax-anlaget yttrar sig i dubbel uppsättning på en fux syns på bilden här nedan.
......................................................................


FUX MED LJUS MANOCH SVANS. Arabstoet El Catania  (e. Elcatero) har ärvt flax-gener från båda sina föräldrar. I dubbel uppsättning ger flax-anlaget fuxar med ljus man och svans. Anlaget syns endast i dubbel uppsättning och endast på fuxar, men alla hästar kan vara bärare av flax-gener.
Foto: Anki Lundberg

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Homozygot svart (EE aa)
i olika kombinationer

Avkommornas färg i procent testat på färgkalkylator:
(De bruna och skimlarna är heterozygota för sina färg-anlag i detta exempel).

• Homozygot svart + svart = 100 % svart

• Homozygot svart + fux = 50 % svart, 50% brun

• Homozygot svart + brun = 25 % svart, 75% brun

• Homozygot svart + skimmel (född fux) = 25 % svart, 25 % brun, 50 % skimmel

• Homozygot svart + skimmel (född brun) = 12,5 % svart, 37,50% brun, 50 % skimmel
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Några regler om färger
(skimmel i exemplet)


En avkomma får alltid ett anlag från vardera föräldern - av alla generna. Till exempel skimmel (G) och icke skimmel (g) och skäck (To) och icke skäck (to).

Dubbel uppsättning av ett anlag exempelvis, G, förutsätter att båda föräldrarna har anlaget. Båda föräldrar måste alltså vara skimlar för att en avkomma ska bli homozygot skimmel (GG). Om båda föräldrar är skimlar blir avkomman till 25 % homozygot skimmel.
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

GENUPPSÄTTNINGAR FÖR OLIKA FÄRGER
E = svart anlag, e = icke svart (rött anlag), ee = fux
A = begränsar svart färgs utbredning, a = ingen begränsning av svart färg

Homozygot svart = EEaa
Homozygot brun = EEAA
Fux = ee
..............................................................................

• Fux = AA/ee | Aa/ee | aa/ee

• Brun = AA/EE | AA/Ee | Aa/EE | Aa/Ee

• Svart = aa/EE | aa/Ee

..............................................................................

• Skimmel född fux = AA/ee/Gg | Aa/ee/Gg | aa/ee/Gg

• Skimmel född brun = AA/EE/Gg | AA/Ee/Gg | Aa/EE/Gg | Aa/Ee/Gg

• Skimmel född svart = aa/EE/Gg | aa/Ee/Gg
..............................................................................

• Homozygot skimmel född fux = AA/ee/GG | Aa/ee/GG | aa/ee/GG

• Homozygot skimmel född brun = AA/EE/GG | AA/Ee/GG | Aa/EE/GG | Aa/Ee/GG

• Homozygot skimmel född svart = aa/EE/GG | aa/Ee/GG
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

ORDFÖRKLARING
locus - plats i arvsmassan
allel - ett anlag i ett locus

genotyp - båda anlagen i ett locus

homozygot - båda anlagen i ett locus är lika
heterozygot - de båda anlagen i ett locus är olika

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------


Läs gärna Bo Furugrens bok Hästens färger.
Bokia beskriver här bokens innehåll.-----------------------------------------------------