Skimmelanlag – avblekbar skimmel

G = SKIMMEL  |   g = ICKE SKIMMEL

SKIMMEL: Den vanliga skimmelfärgen är avblekbar och benämns endast skimmel. Vid registrering skrivs skimmel och inom parentes fölets födelsefärg, exempel: skimmel (född brun). Fölen föds bruna, fuxfärgade, svarta eller svartbruna, sedan skimlar dem av med åren. De flesta skimlar är helt vita vid 15 års ålder. Inblandningen av vita strån börjar i ansiktet.

Om till exempel en skimmelhingst kombineras med en sto av standardfärg (dvs brun, fux, svart eller svartbrun) kan avkomman få både en av standardfärgerna eller bli skimmel. Kombinationen kan resultera i både skimmel, fux, brun, svart och svartbrun avkomma beroende på stoets färg och även på skimmelhingstens födelsefärg. När heterozygota skimlar (bara ett skimmel-anlag) används i avel och kombineras med parner av standardfärg (brun, fux, svart och svartbrun) blir hälften av avkommorna skimlar.

...............................................................................

FUX SOM KOMBINERAS MED SKIMMEL (G = grey)
• Skimmelanlaget betecknas G som står för grey. G = skimmel  | g = icke skimmel.
GG = homozygot skimmel
 | Gg = heterozygot skimmel | gg = icke skimmel

• Om en fux kombineras med en skimmel, kan avkomman få både en av standardfärgerna eller bli skimmel. När heterozygota skimmelfärgade hästar (skimlar med bara ett anlag = Gg) används i avel blir hälften av avkommorna skimmel.

• En kombination med en fux och en heterozygot skimmel kan resultera i både skimmel och fux, men även brun, svart eller svartbrun beroende på vad skimmelstoet har för födelsefärg.

Om en heterozygot skimmel som är född fux, kombineras med en fux, blir avkomman alltid fux eller skimmel född med fux grundfärg. 50 % blir skimlar och 50 % blir fuxar i denna kombination.

...............................................................................

Anlaget A som begränsar svart färgs utbredning har ingen inverkan på röd färg (fux). e = icke svart d.v.s röd färg

Så här faller genuppsättningen ut vid kombinationen FUX + HETEROZYGOT SKIMMEL ( = 50 % fux och 50 % skimmel) – testen är gjord med färgkalkylaror:
ee/Aa/Gg = 25 % = SKIMMEL
(icke svart + icke svart  |  begränsar svart + ingen begränsning  |   skimmel + icke skimmel).

ee/AA/Gg = 12.5 % = SKIMMEL
(icke svart + icke svart  |  begränsar svart + begränsar svart  |   skimmel + icke skimmel).

ee/aa/Gg = 12.5 % = SKIMMEL
(icke svart + icke svart  |  ingen begränsning av svart + ingen begränsning av svart  |   skimmel + icke skimmel).

ee/Aa = 25 % = FUX
(icke svart + icke svart  |  begränsar svart + ingen begränsning).
 

ee/AA = 12.5 % = FUX
(icke svart + icke svart  |  begränsar svart + begränsar svart).  

ee/aa = 12.5 % = FUX
(icke svart + icke svart  |  ingen begränsning av svart + ingen begränsning av svart) 

• Fölens grundfärg är välbevarad när fölet nyligen kommit till världen. Ibland är det då svårt att avgöra om fölet verkligen är fux eller om fölet kommer att skimla av. Ett tips för att kunna skilja på fux och skimmel, är att titta på den nakna huden närmast ögonen när fölet är nyfött eller bara någon dag gammal. Om fölet har rosa hud på den nakna huden är det en fux. En fölunge som blir skimmel har mörk färg (brun eller svart) där ”kajalstrecket ska sitta”.

• Om en fux (eller någon annan standardfärg) kombineras med en homozygot skimmel (GG) blir samtliga avkommor skimlar. Avkommorna blir heterozygota skimlar (Gg).

----------------------------------------------------------------

HOMOZYGOT SKIMMEL KOMBINERAS MED SKIMMEL
100 % SKIMMEL.
• Om en homozygot skimmel (GG) kombineras med en heterozygot skimmel (Gg) blir samtliga avkommor skimlar.

• 50 % av skimmelavkommorna i exemplet ovan blir själva homozygota (GG) och 50 % blir heterozygota (Gg) för skimmelfärgen. Gg = skimmel + icke skimmel.


• Båda föräldrarna måste vara skimlar för att en avkomma ska bli homozygot skimmel. En skimmelfärgad häst där en av föräldrarna är brun, fux eller svart kan aldrig vara homozygot skimmel.
...............................................................................

Så här faller genuppsättningen ut vid kombinationen HETEROZYGOT SKIMMEL (född FUX) + HOMOZYGOT SKIMMEL (född FUX) = 100 % av avkommorna blir skimmel (född fux).

ee/Aa/GG = 25 % = HOMOZYGOT SKIMMEL
(icke svart + icke svart | begränsar svart + ingen begränsning | skimmel + skimmel)

ee/AA/GG = 12.5 % = HOMOZYGOT SKIMMEL
(icke svart + icke svart | begränsar svart + begränsar svart | skimmel + skimmel)

ee/aa/GG = 12.5 % = HOMOZYGOT SKIMMEL
(icke svart + icke svart | ingen begränsning + ingen begränsning | skimmel + skimmel)

ee/Aa/Gg = 25 % = HETEROZYGOT SKIMMEL
(icke svart + icke svart | begränsar svart + ingen begränsning | skimmel + icke skimmel)

ee/AA/Gg = 12.5 % HETEROZYGOT SKIMMEL
(icke svart + icke svart | begränsar svart + begränsar svart | skimmel + icke skimmel)

ee/aa/Gg = 12.5 %
HETEROZYGOT SKIMMEL
(icke svart + icke svart | ingen begränsning + ingen begränsning | skimmel + icke skimmel)
...............................................................................

HOMOZYGOT SKIMMEL + HOMOZYGOT BRUN

100 % skimmel (född brun).
Om man kombinerar en homozygot brun med en homzygot skimmel blir samtliga avkommor skimlar. De föds med brun grundfärg som sedan skimlar av. Avkommorna blir heterozygota skimlar.
...............................................................................

Homozygot skimmel (GG) + homozygot brun (EE AA)

Så här faller genuppsättningen ut vid kombinationen homozygot skimmel (född fux) + homozygot brun – testen är gjord med färgkalkylaror:

100 % av avkommorna blir skimmel (född brun).
Ee/AA/Gg = 50 % HETEROZYGOT SKIMMEL född med brun grundfärg
(dubbla anlag AA = begränsar utbredning av svart)
(svart + icke svart | begränsar svart + begränsar svart | skimmel + icke skimmel)

Ee/Aa/Gg = 50 % HETEROZYGOT SKIMMEL född med brun grundfärg
(svart + icke svart | begränsar svart + ingen begränsning av svart | skimmel + icke skimmel)
...............................................................................

Några regler om färger – skimmelfärgade hästar

• Om avkomman får skimmelanlag (G) av båda föräldrarna så innebär det att den har två anlag för skimmel (GG) och inget anlag för icke skimmel (g). En homozygot skimmel (GG) lämnar alltid ett skimmelanlag till sin avkomma. Avkomman blir alltid skimmel om en av föräldrarna är homozygot skimmel.

• Skimlar brukar vara mycket svarta när de är nyfödda om de föds med svart som grundfärg. De föl som föds gråare i tonen brukar få behålla sin svarta färg livet ut (dvs de är inte skimlar utan svarta).
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------
KONSTANTSKIMMEL: Den andra skimmelvarianten som är betydligt ovanligare är konstantskimmeln (Rn = roan) med färgerna brunskimmel, rödskimmel, svartskimmel och svartbrunsskimmel. De hästarna har mörkt huvud, ben, man och svans och mycket uppblandning av vita hår på kroppen. Färgen behåller hästen hela livet, den bleks inte av.

Konstantskimmelanlaget är dominant. En konstantskimmel ger med parner av standardfärgerna (brun, fux, svart och svartbrun) konstantskimmelfärgen till 50 % av avkommorna.

När två konstantskimlar (Rnrn) kombineras får man resultatet konstantskimmel och icke konstantskimmel i förhållandet 2:1 dvs 2 konstantskimlar + 1 med standardfärg fux, brun, svart eller svartbrun, istället för förhållandet 3:1 som man får när vanliga avblekbara skimlar kombineras. Av någon anledning föds sällan konstantskimlar. Det finns dock några konstanskimlar som är homozygota (RnRn) för sin färg.

En vanlig avblekbar skimmel (färgen benämns endast skimmel) bleknar först i ansiktet. Har blekningsprocessen gått långt på en skimmel går det inte att avgöra grundfärgen. Alla skimlar blir med åren helt vita.

Konstantskimmel finns inte hos fullblod, men förekommer bland annat hos ardenner, shetland, connemara, welsh och varmblodiga travhästar.

En konstantskimmel kan endast lämna en avblekbar skimmel om den kombineras med en parner som är avblekbar skimmel.

Dock kan en avblekbar skimmel bära anlag för både det vanliga skimmelanlaget dvs det avblekbara och anlaget för konstantskimmelfärgen. Ett föl med båda anlagen föds som konstantskimmel, men bleks med åren tills den blir helt vit. Det går då inte att se att hästen bär anlag för konstantskimmelfärgen, därför kan det hända att en avblekbar skimmel kan lämna en avkomma som är konstantskimmel, trots att partnern inte varit den färgen.

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

SAMMANFATTNING – FÄRGANLAG
E = gen som breder ut svart färg
e = gen som ger röd färg dvs fux (avsaknad av svart färg)

A = brun ( "A" gen som begränsar utbredningen av svart) +
A – påverkar inte röd färg (genen "A"  – har ingen effekt på fuxar, det finns inget svart att begränsa på fuxar)

a = icke brun (finns ingen begränsning, genen"a" begränsar inte utbredning av svart färg)

G = skimmel (får hästen detta anlag blir den skimmel)
g = icke skimmel (det finns inget skimmelanlag)

Rn = konstantskimmel (får hästen detta anlag, får den också färgen)

rn = icke konstantskimmel (det finns inget anlag för färgen konstantskimmel)
----------------------------------------------------------------

FORSKNING OM SKIMLAR OCH MELANOM
• I tidningen Ridsport nummer 19/2008 finns en text om skimlar och melanom och forskning om detta. Forskare vis SLU och Uppsala universitet har tittat på en genetisk förändring, en mutation, som endast finns hos alla avblekbara skimlar. Skribent är Gudrun Orava.

Slagrad:
Mutation ger cancer hos skimlar
Rubrik:
Alla skimlar härstammar från samma anfader

I projektet har över 700 lipizzanerhästar undersökts för att se om mutationen förekomm i enkel eller i dubbel uppsättning. Sammanfattning här nedan:

Det visade sig att de hästar som hade en dubbel uppsättning av mutationen blev snabbare vita än de hästar som hade en enkel uppsättning. Dessa hästar fick även färre mörka prickar i pälsen. Däremot fick hästar med dubbel uppsättning av mutationen mer melanom och större bortfall av pigmentering. Skimlar som föds svarta får mer melanom än de som föds bruna eller fuxfärgade.
...............................................................................

En häst kan bara bli homozygot skimmel om båda föräldrarna är skimlar.
• Om en skimmelfärgad häst har en förälder som är skimmel och den andra är exempelvis brun, fux, svart eller svartbrun är den skimmeln heterozygot för skimmelfärgen.

...............................................................................

VITILIGO
Läs om: Fading Arabian Syndrom – vitiligo
----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------


TESTA FÖR HOMOZYGOT SKIMMEL
Hos Animal Genetics kan man kolla om hästen är
homozygot skimmel (GG). Det kostar $45. Man ska skicka in 20–30 hårstrån från manen eller svansen med rötter. Gray Testing. Märk kuvertet med vilken färg det ska testas för.
Animalgenetics – Coat Color Testing – här kan du även testa för andra färganlag.

----------------------------------------------------------------

Läs gärna Bo Furugrens bok Hästens färger. Bokia beskriver här bokens innehåll.


SKIMMEL. Avelshingsten Business x, skimmel (född fux). Business x  (e. Stubin x – ue. Le Gregol x) är en heterozygot skimmel, vilket innebär att han även kan lämna avkommor i andra färger än skimmel. Beroende på stoets färg kan avkommorna få alla standardfärger dvs brun, fux, svart och svartbrun.
Foto: Caroline Gyllenswärd

......................................................................

TVÅ HETEROZYGOTA SKIMLAR KAN TILLSAMMANS LÄMNA ANDRA FÄRGER


FUX. Anglostoet Toulouce är fuxfärgad. Båda hennes föräldrar, fadern Business x och modern Tantième x är skimlar. Toulouce är född 7 april 2007 och är 3 månader på bilden.
Foto: Camilla BjörklundSKIMMEL. Skimmelfärgade anglostoet Tantième (e. Espoir De Làlaric x – ue. Midas ox) har tillsammans med skimmelfärgade avelshingsten Business x  lämnat fuxfärgade avkomman Toulouce x. Stoet Tantième är apelkastad på bilden, med tiden kommer hon att bli helt vit.
Foto: Anki Lundberg

......................................................................


SKIMMEL FÖDD FUX. Anglovalacken Boozter är en skimmel född med fux grundfärg. (Skyddshåren är röda). Fadern är skimmelfärgade Business x och modern fuxfärgade Meta Value xx. Boozter är född 2005 och är 3 månader gammal på bilden.
Foto: Alica Holmén

......................................................................


SKIMMEL FÖDD BRUN. Anglostoet Alva är en skimmel född med brun grundfärg. Manen, svansen och benen är svarta. Fadern är bruna Kilroy x  och modern är skimmelfärgade New Dawn x. Alva är född 10 juni 2007och är 8 veckor gammal på bilden. Uppfödare: Malin Palm, Vrigstad i Småland.
Foto: Anki Lundberg

-----------------------------------------------------


-----------------------------------------------------

KONSTANTSKIMMELBRUNSKIMMEL. En konstantskimmel har mörka hår i ansiktet. Det syns alltid vilken grundfärg en konstantskimmel har, i detta fall har hästen brun grundfärg. Färgen behåller hästen livet ut den bleks inte med åren. På bilden ses varmblodstravaren Wippatorp Hawk.
BRUNSKIMMEL. En brunskimmel känner man igen på att den har brunt ansikte, man, svans, pannlugg och ben är svarta. Resten av av kroppen är ljus. Den bruna färgen på kroppen är uppblandad med vita hår. Färgen kan variera med årstiderna. Oftast blir konstantskimlar mörkare på vintern. På bilden ses varmblodstravaren The Amazing Grey.

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

TETRARCH-FLÄCKAR/
CHUBARI-FLÄCKAR

Tetrarch spots eller även kallat chubari spots är vita fläckar i pälsen hos skimlar. Fläckarna är ofta äggformade och är storleksässigt liknande storlek som ägg. Fläckarna är tydliga så länge hästen är mörkare skimmel, fläckarna är synliga tills hästen blir vit. En känd häst som hade dessa fläckar var The Tetrarch xx.

Se bild på häst med många chubari spots/tetrarch spots. Hästen på bilden är fullblodet The Tetrarch (extern länk).

• Se THE TETRARCHS härstamning i 5 led på All Breed Database.
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

GENUPPSÄTTNINGAR FÖR OLIKA FÄRGER
E = svart anlag, e = icke svart (rött anlag), ee = fux
A = begränsar svart färgs utbredning, a = ingen begränsning av svart färg

Homozygot svart = EEaa
Homozygot brun = EEAA
Fux = ee
..............................................................................

• Fux = AA/ee | Aa/ee | aa/ee

• Brun = AA/EE | AA/Ee | Aa/EE | Aa/Ee

• Svart = aa/EE | aa/Ee

..............................................................................

• Skimmel född fux = AA/ee/Gg | Aa/ee/Gg | aa/ee/Gg

• Skimmel född brun = AA/EE/Gg | AA/Ee/Gg | Aa/EE/Gg | Aa/Ee/Gg

• Skimmel född svart = aa/EE/Gg | aa/Ee/Gg
..............................................................................

• Homozygot skimmel född fux = AA/ee/GG | Aa/ee/GG | aa/ee/GG

• Homozygot skimmel född brun = AA/EE/GG | AA/Ee/GG | Aa/EE/GG | Aa/Ee/GG

• Homozygot skimmel född svart = aa/EE/GG | aa/Ee/GG
..............................................................................

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

ORDFÖRKLARING
locus - plats i arvsmassan
allel - ett anlag i ett locus

genotyp - båda anlagen i ett locus

homozygot - båda anlagen i ett locus är lika
heterozygot - de båda anlagen i ett locus är olika

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------