Homozygot eller heterozygot skimmel – några kännetecken

GENOTYP
• GG – genotypen GG innebär att hästen har dubbla anlag för skimmelfärgen, hästen är homozygot skimmel.

• Gg – genotypen Gg innebär att hästen har ett enkelt anlag för skimmelfärgen, hästen är heterozygot skimmel.

• gg – genotypen gg innebär att hästen saknar anlag för skimmelfärgen, hästen kan vara brun, fux, svart eller svartbrun. gg = icke skimmel.
...............................................................................

KÄNNETECKEN
Några tecken på att en häst är homozygot kommer här nedan att redovisas, dessa kännetecken kan indikera på att det rör sig om en homozygot häst, ingen garanti alltså, säkraste sättet är förstås att låta testa hästen för skimmelanlaget. En hingst som lämnat 20 avkommor där alla varit skimlar, ingen av grundfärg (brun, fux, svart eller svartbrun) kan man konstatera är homozygot.

FÖRÄLDRARNAS FÄRG
Om man äger en unghäst som är skimmel finns det några ledtrådar som kan visa om hästen bär ett eller två anlag för skimmel. Det finns också fakta som gör att man kan utesluta att en häst är homozygot skimmel. Har hästen en förälder som inte är skimmel – då kan inte hästen vara homozygot. Båda föräldrarna måste vara skimlar. Är ena föräldern brun, fux, svart eller svartbrun eller annan färg kan man alltså utesluta att det rör sig om en homozygot skimmel.

ÄVEN MANEN LJUSNAR FORT
Homozygoter blir fortare vita. Även hästar som föds med fux som grundfärg brukar fortare bli ljusa. Men det är ändå skillnad. Homozygoter blir fort ljusa över hela kroppen och även man och svans bleknar fort. En skimmel som har en förälder av grundfärg kan blekas ganska snabbt på kroppen, men manen och svansen har fortfarande mycket färg kvar. Om en skimmel endast är två år gammal och redan är mycket ljust grå i färgen och där även färgen försvunnit i man och svans lutar det mot att den hästen har dubbla anlag för skimmel.

DRABBAS OFTARE AV VITILIGO
Ett annat tecken på att det kan röra sig om en homozygot är att de oftare drabbas av vitiligo, de får pigmentbortfall kring ögonen och mulen. Ofta blir de rosa fläckar med svarta prickar kring mulen. Exempelvis kan en häst som föds med en liten snopp på mulen sedan som vuxen vara rosa /svartspräcklig hela mulen.

FLUGSKIMLAR HAR BARA ETT ANLAG
De hästar som har rejält med flugprickar har visats sig bara vara bärare av enkelt anlag för skimmel dvs Gg. De vita hästar som endast har ett fåtal flugprickar kan vara homozygot för skimmelfärgen dvs har anlaget GG. Ett exempel på en konstaterat homozygot hingst med endast fåtal prickar på hela kroppen var B-premierade Primo ox. Primo hade också rosa/svart-spräcklig mule. Ernal är en annan konstaterat homozygot hingst. Han har lämnat sonen Serum som är en skimmel med rejält mycket flugprickar.


HOMOZYGOT SVART. Nordique ox är homozygot svart (EE aa), han lämnar inga fuxfärgade föl. Om han kombineras med skimmelfärgade ston kan avkommorna bli skimlar (heterozygota skimlar), dock inte skimlar som har fux som födelsefärg.


HETEROZYGOT SKIMMEL. En skimmel som har en förälder som inte är skimmelfärgad är alltid heterozygot skimmel. I detta fall är fadern homozygot svart och har därför lämnat ett anlag för svart färg E och ett anlag a som innebär att den svarta färgens utbredning inte begränsas. På bilden är Fahime Lamaan (e. Nordique – u. Loka  e. Koliber PL) 1 månad gammal och han har endast lite vita strån i ansiktet och på halsen. Avblekningen till skimmel startar i ansiktet, på benen tar avskimlingen längst tid.


HETEROZYGOT SKIMMEL. 1-åriga stoet Pryzmatic ox (e. CE Magnum
BE – u. Polifonia PL  e. Primo) är heterozygot skimmel eftersom fadern CE Magnum är brun. Pryzmatic ger ett mörkt intryck på håll, men när man kommer nära ser man tydligt i ansiktet att det rör sig om en skimmel.


HETEROZYGOT SKIMMEL. Fortfarande vid 1-års ålder är stoet Pryzmatic mycket mörk i färgen. Pryzmatic ox (e. CE Magnum
BE – u. Polifonia  PL  e. Primo) är heterozygot skimmel eftersom fadern CE Magnum är brun. Modern Polifonia är skimmel.


HETEROZYGOT SKIMMEL. Plagiat PL ox  (e. Batyskaf PL – u. Perforacja PL  e. Ernal PL). Plagiat har två skimmelfärgade föräldrar. Fadern Batyskaf är homozygot skimmel (GG). Modern Perforacja är heterozygot skimmel (Gg). Morfadern Ernal är homozygot skimmel (GG).

Att Plagiat är heterozygot vet man med säkerhet eftersom han har lämnat avkommor som inte är skimlar. Plagiat är också flugskimmel, vilket enligt nya forskningsrön visar att en individ är heterozygot skimmel (Gg).


HETEROZYGOT SKIMMEL. Serum ox (e. Ernal PL – u. Saleta  e. Etnograf PL). Serum är heterozygot skimmel (Gg) eftersom hans mor Saleta är fux (gg). Serums far, Ernal, är homozygot skimmel (GG). Forskning på skimlar har visat att individer som är flugskimlar bara är bärare av enkelt skimmelanlag (Gg).


ICKE SKIMMEL – ANLAG gg. 1-åriga fuxfärgade stoet Toulouce x (37,85 %), (e. Business x – u.Tantieme x e. Espoir de L´alaric x) har två skimmelfärgade föräldrar. Båda föräldrarna är heterozygota skimlar (Gg) och kan därför även få en avkomma i någon av grundfärgerna. gg = icke skimmel.

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
SKIMMEL KOMBINERAT MED SKIMMEL
Om två heterozygota skimlar (Gg) kombineras med varandra blir avkommorna:
50 % heterozygot skimmel (Gg)
25 % homozygot skimmel (GG)
25 % grundfärg (gg)
...............................................................................

HOMOZYGOT SKIMMEL KOMBINERAT MED HETEROZYGOT SKIMMEL
Om en homozygot skimmel (GG) kombineras med en skimmel med enkel skimmelanlag (Gg) blir avkommorna:
50 % homozygot skimmel (GG)
50 % heterozygot skimmel (Gg)
...............................................................................

SKIMMEL KOMBINERAT MED GRUNDFÄRG
Om en heterozygot skimmel kombineras med en häst av grundfärg blir avkommorna:
50 % heterozygot skimmel (Gg)
50 % grundfärg (gg)
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------
Högst upp på sidan


SKIMMEL. Polifonia PL ox (e. Primo – u. Pepesza PL e. Eukaliptus PL). Polifonia är efter homozygota skimmelhingsten Primo. Polifonia har liten utbredning av flugprickar. Hon har också rosa/svartspräcklig parti på mulen. Fadern Primo hade ännu färre flugprickar än sin dotter, han var i det närmaste vit.

Stoet Polifonia har lämat två föl hittills, båda skimlar: Peak, född 2006 (e. Girlan-Bey PL) och Pryzmatic, född 2007 (e. CE Magnum BE).SKIMMEL. Tabarka ox (e. Primo – u. Tambarra e. Alrex). Tabarka har två skimmelfärgade föräldrar; Primo som är homozygot och Tambarra som är heterozygot (eftersom hon har en brun fader). Kombination homozygot skimmel och heterozygot skimmel resulterar till 50 % i en avkomma som blir homozygot för skimmelfärgen.

Tabarka har lämnat skimmelfärgade avkomman Tipasa efter svartbrune Wilbur.


FLUGSKIMMEL. Mirjada ox (e. Primo – u. Musailima e. Espartero PL). Mirjada som har fått rejält mycket flugprickar är efter homozygota skimmelhingsten Primo. Moder är fuxfärgade Musailima. Mirjada är heterozygot (Gg).


FLUGSKIMMEL. El Primero (e. Primo – u. Kareefah e. Zareef DE). Rikligt med flugprickar blev det på El Primero som är efter homozygota skimmeln Primo. Modern Kareefah är fux. El Primero är heterozygot (Gg).

FLUGSKIMMEL. Ytterligare en Primo-son som blivit tydligt flugskimmel är Cesium ox (e. Primo – u. Cerkiew PL  e. Andrut PL). Brun moder: Cerkiew. Se bild på Cesium.

FLUGSKIMMEL. Även Primo-sonen Serum ox (e. Ernal – u. Saleta e. Etnograf) har fått rikligt med flugprickar. Fux moder: Saleta. Se bild på Serum.


HETEROZYGOT SKIMMEL. Zoee ox (e. Khidar BE – u. Zalotna PL  e. Monogramm US) är efter homozygota skimmelhingsten Khidar. Moder är fuxfärgade Zalotna. Zoee är född med fux som grundfärg. Zoee är heterozygot skimmel eftersom hennes mor, Zalotna, är fux.

Zoee har 2008 lämnar skimmelfärgade hingstavkomman Zaraghasse efter heterozygota skimmelhingsten Eurythmics.

Om två heterozygota skimlar (Gg) kombineras blir 25 % av avkommorna homozygot för skimmelfärgen (GG). Det är troligt att Shimmer är homozygot då han vid så unga år hunnit bli så ljus.HETEROZYGOT SKIMMEL. Menouette ox (e. Etman PL – u. Musette e. Etnograf PL) har redan vid 1-års ålder ljusnat mycket. Hon har dock kvar mycket färg i svansen och manen, det går till och med att se att födelsefärgen är fux. Fadern Etman är skimmel och modern Musette är brun.

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------


GENUPPSÄTTNINGAR FÖR OLIKA FÄRGER
Här nedan redovisas vilka genuppsättningar hästar av olika färg kan ha. Strecket emmelan står för ordet t "eller".

E = svart anlag
, e = icke svart (rött anlag), ee = fux
A = begränsar svart färgs utbredning, a = ingen begränsning av svart färg

Homozygot svart = EEaa
Homozygot brun = EEAA
Fux = ee
..............................................................................
• Fux = AA/ee | Aa/ee | aa/ee

• Brun = AA/EE | AA/Ee | Aa/EE | Aa/Ee

• Svart = aa/EE | aa/Ee
..............................................................................
• Skimmel född fux = AA/ee/Gg | Aa/ee/Gg | aa/ee/Gg

• Skimmel född brun = AA/EE/Gg | AA/Ee/Gg | Aa/EE/Gg | Aa/Ee/Gg

• Skimmel född svart = aa/EE/Gg | aa/Ee/Gg
..............................................................................
• Homozygot skimmel född fux = AA/ee/GG | Aa/ee/GG | aa/ee/GG

• Homozygot skimmel född brun = AA/EE/GG | AA/Ee/GG | Aa/EE/GG | Aa/Ee/GG

• Homozygot skimmel född svart = aa/EE/GG | aa/Ee/GG
..............................................................................

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------


TESTA FÖR HOMOZYGOT SKIMMEL
Hos Animal Genetics kan man kolla om hästen är homozygot skimmel (GG). Det kostar $45. Man ska skicka in 20–30 hårstrån från manen eller svansen med rötter. Gray Testing. Märk kuvertet med vilken färg det ska testas för.
Animalgenetics – Coat Color Testing – här kan du även testa för andra färganlag.

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------


ORDFÖRKLARING
locus - plats i arvsmassan
allel - ett anlag i ett locus

genotyp - båda anlagen i ett locus

homozygot - båda anlagen i ett locus är lika
heterozygot - de båda anlagen i ett locus är olika

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------