Olja, C-vitamin och grovfoder till unghästar

Olja som olja
Författare: Jan Erik Lindberg, Institutet för husdjurens utfodring och vård, SLU
I sammandrag:
Tillsatt fett förkommer i många typer av kraftfoder och även som särskilt fodertillskott. Spelar det då någon roll vilket fett som används?
Det kan finnas flera orsaker till varför man väljer att tillföra fett. Ett kan vara att minska fodrets innehålla av stärkelse men behålla en hög energitäthet i kraftfodret. Ett annat kan vara att man tror sig positivt kunna påverka hästens prestationsförmåga genom att öka fettintaget.

De vanligaste vegetabiliska oljorna är raps-, maj-, och sojaolja. Samtliga innehåller en hög andel omättade fettsyror (>85 %), däremot är andelen fleromättade fettsyror högre i majs- och sojaolja (64 %) än i rapsolja (29 %) Det finns inga belägg att dessa skillnader påverkar närings- eller energivärdet. Samtliga kan användas till häst. Det finns en del tveksamma studier som försökt påvisa att fiskolja ger olika metaboliska fördelar. Dock är studierna tveksamma av olika skäl.

----------------------------------------------------------------

C-vitamin - inget vitamin för häst
Författare: Anna Jansson, Forskarassistent vid institutet för husdjurens utfodring och vård, SLU
I sammandrag:
Definitionen av ett vitamin är ett organiskt ämne som behövs i kroppen i små mängder men som kroppen inte kan producera själv i tillräcklig mängd och som måste tillföras via foder/diet. För människor, högre primater, marsvin, några fåglar, fladdermöss och fiskar är det nödvändigt att tillföra askorbinsyra (C-vitamin). Hästar kan däremot producera askorbinsyra själva och därför behövs inte tillförsel. Inte heller verkar förmågan att ta upp askorbinsyra vara väl utvecklad hos häst.

----------------------------------------------------------------

Värt besväret - producera ett bra grovfoder till unghästarna
Författare: Anna Jansson, Forskarassistent vid institutet för husdjurens utfodring och vård, SLU
I sammandrag:
En fölunge i åldern 7-till 12 månader har ett högt näringsbehov som enligt analysuppgifter från ett rikstäckande laboratorium inte kan tillgodoses med många av de grovfoder som produceras för häst idag. En del uppfödare uppmärksammar detta och kompletterar med större eller mindre mängder med kraftfoder vilket inte är helt problemfritt. De problem som uppstår rör bland annat kalcium/fosforbalansen.

En för låg kalcium/fosforkvot missgynnarhästens skelettutveckling och kan öka förekomsten av hältor hos unga höstar. Grovfodret för unghästar bör vara producerat och skördat med tanke på dem och innehålla en lämplig botanisk sammansättning med t ex en viss del klöver och skördas i lämplig tid.

En intressant studie presenteras kring foderstater på växande unghästar. Bra grovfoder – det kräver mycket foder – är att föredra – och är ett enkelt sätt att föla upp friska hästar - men man kan kompensera med kraftfoder men då till en högre kostnad och med risker beteendestörningar på grund av kortare ättider.

Ur Foderbladet nummer 1/2006 - i sammandrag av Lena Gävert

Högst upp på sidan