Import av semin från andra länder

Här följer SAAF:s Avelskommittes råd för import av semin från anglohingstar i andra länder.

Från Frankrike är det vanligen inga problem. För andra länder kontaktar ni SAAF (Svenska Angloarabföreningen) och SH (Svenska Hästavelsförbundet) för information.

SEMIN FRÅN FRANKRIKE

Kontrollera att:
1) Hingsten är godkänd för angoavel.
2) Underlag om hingsten ska lämnas till Svenska Hästavelsförbundet och Svenska Angloarabföreningen
a. Namn
b. Registeringsnummer i landet
c. Härstamning
3) Språngrulla förs av SAAF
4) Varken SAAF eller SH tar någon avgift. Däremot avlägger stoägaren stoavgiften till SH via betäckningsstationen.
5) Ansökan om import av semin görs till Jordbruksverket. Detta görs vanligen av den betäckningsstation du väljer att använda – så var ute i god tid i dina kontakter. Evt. får du betala Jordbruksverkets avgifter om det är bara du som tar in hingsten på den stationen.
6) Hingsten måste stå och tappas på en godkänd EU-station i sitt land
7) Kontakt och information får du via:
a. www.svehast.se
b. www.angloarab.se
c. www.sjv.se


Utdrag ur Jordbruksverkets anvisningar:

HÄST
Införsel av sperma, ägg och embryon från hästar
Införsel får ske från länder inom EU, samt från de tredje länder (länder utanför EU) som finns uppräknade i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2000:92) om införsel av djur, sperma, ägg och embryon.

TILLSTÅND
Följande tillstånd krävs:

• Tillstånd för registerad importör
Får du från enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket. Ansökan om tillstånd ska ske senast 30 dagar före första beräknade införsel. Tillståndet gäller under ett år och är avgiftsbelagt. Avgiften är 500 kronor (bankgiro 5693-2486, ange "465-hingstsperma" samt namn och adress). Bekräftelse på inbetald avgift ska bifogas ansökan.

• Semintillstånd
Krävs för all seminverksamhet inklusive samling, seminering, lagring och distribution av sperma. Kontakta enheten för häst, fjäderfä och vilt på Jordbruksverket för information om hur du ansöker, tfn. 036 - 15 50 00 (vxl). Observera att även aktuell avelsorganisation (Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Travsportens Centralförbund eller Svensk Galopp) ska kontaktas för eventuella tillstånd.

Hingststationer
Införsel får endast ske från hingststationer som är godkända av EU. Dessa stationer har ett särskilt nummer som börjar med landskoden.

Föranmälan
Vid införsel från EU-länder och från Norge ska importören senast en arbetsdag före ankomst göra föranmälan till Jordbruksverket. Vid införsel från tredje land (utom Norge) ska importören senast en arbetsdag före ankomst göra föranmälan till gränskontrollveterinären på gränspasseringsorten.

Gränspasseringsort och gränskontroll
Införsel från tredje land – med undantag för Norge – får endast ske via godkänd gränskontrollstation. Lista över dessa finns på Jordbruksverkets webbplats.

Dokumentation
Försändelsen ska vid införsel åtföljas av:
• Ett hälsointyg utformat enligt fastställt formulär utfärdat av officiell veterinär på avsändningsorten inom ett dygn före sändningens avgång
• Härstamningsbevis på donatorhingsten (blanketter finns att beställa på Jordbruksverket).
Hingst vars sperma ska användas ska vara avelsvärderad i Sverige. För mer information angående hästavel kan ni kontakta avel- och djurhållningsenheten. Tillstånd för registrerad importör ska kunna uppvisas i original för officiell veterinär, gränskontrollveterinär, samt tullmyndighet.

Högst upp på sidan