Magsår, kolik, fång och träckprovsundersökning

UPPTÄCK MAGSÅR HOS HÄST

FAKTORER SOM KAN UTLÖSA MAGSÅR HOS HÄST ÄR BLAND ANNAT:
• För liten mängd grovfoder i förhållande till kraftfodret
• Långa utfodringsintervaller
• Oregelbundna stallrutiner, konkurrens om foder
• Viss medicinering

SYMPTOM HOS VUXEN HÄST
• Viktminskning
• Nedsatt prestationsförmåga
• Minskad/selektiv aptit
• Apati
• Olika grad av diarré
• Torr och glanslös hårrem

SYMPTOM HOS FÖL
• Påverkat allmäntillstånd
• Kolik
• Diarré
• Salivering
• Tandgnissling

Föl med akuta magsårssymptom måste behandlas omgående av veterinär, då tillståndet kan vara livshotande.

FODERRÅD FÖR ATT UNDVIKA MAGSÅR
• Fodergivan bör fördelas på så många utfodringstillfällen sommöjligt.
• Hästar bör alltid ha tillgång till grovfoder då kraftfoder ges.
• Första målet på morgonen ska alltid vara grovfoder.

Råden är hämtade ur broschyren Veterinären informerar om magsår hos häst av Boehringer Ingelheim.

----------------------------------------------------------------

FÅNG – INFLAMATION I HOVENS LAMELLAGER
Betes/kraftfoderförätnings-fång

SYMPTOM VID AKUT FÅNG
• Feber kan ses under några timmarhästen håller på att utveckla fång.
• Ökad värme i hovvägg och kronrand.
• Förstärkt digitalpuls.
• Rörelsestörning i varierande grad. Hästen kan skifta vikt mellan frambenen oftare än normalt, iallvarligare fall rör sig hästen endast om den tvingas till det.
• Klassisk fångställning hästen står med frambenen framför sig och bakbenen under kroppen för att avlasta framhovarna.
• Hästen är sulöm och kan reagera för visitertången.
• Svullnad (ödem) upp till ktan kan förekomma
• Vid lägesförändring av hovbenet kan en eftergift kännas i kronranden.

SYMPTOM VID KRONISK FÅNG
• Onormal horntillväxt med divergerande (avvikande) tillväxtränder i hornkapseln.
• Sulan är platt eller till och med konvex.
• Lamellranden är bredare än normalt.
• Hovbenrotation eller sänkning kan ses på röntgen.
• Dubbelslående steg hästen sätter i trakten före tådelen.

Akut fång är ett akutafall. Rådgör med veterinär i telefon direkt.
• I akut skede ska hästen ha boxvila på tjock sand eller torvströbädd som ger bra stöd åt sulan och kan avlasta hovarna. Blir bädden för hård blanda då ut den med spån.
• Minska foderintaget. Ge små mängder sent skördat hö eller ge halm. Inget kraftfoder alls.
• Utfodra i krubban eller ur höpåse så hästen SLIPPER BÖJA SIG NER FÖR ATT ÄTA.
• När hästen har mindre ont kan skorna tas av och tån kapas.
• Kyl hovarna och skenan i kallvatten, endast hovarna ger ingen effekt.
• Ta bort saltstenen, det minskar plasmavolymen.
• Sko hästen sedan med speciellt hovbeslag för den hästens behov.

FÅNGHÄST, MEDICINSK BEHANDLING
• Finadyne är antiiflamatorisk och smärtstillande och minskar endotoxinfrisättning. Behandling i minst 5 dagar, ibland 1014 dagar.
• Antibiotika ska ges om infektion föreligger i hoven eller i livmodern (metrit).
• Är mag- och tarmstörningar orsaken till fång ges laxermedel som paraffinolja eller glaubersalt. Upptaget av endotoxiner minskar då.

När de kliniska symptomet på hälta avklingar kan man upphöra med medicin, fram tills dess har hästen boxvila.

KONVALESCENS
Det tar 9 12 månader för en ny hovkapsel att växa ut. Hästar med tydlig lägesförändring av hovbenet ska därför inte ansträngas förrän det gått 89 månader. Under tiden ska hästen verkas och skos på ett korrekt sätt. Vid lättare fånganfall utan förändringar på hovbenet bör vila vara åtminstone 23 månader.

Uppgifterna är hämtade från broschyren Fång hos häst av Schering-Plough.

----------------------------------------------------------------

KOLIK – SMÄRTA I BUKHÅLAN

Smärta som utlöst från glatt muskulatur som mage och tarm är kraftigareän de smärta som utlöst från skelettmuskulatur.

SYMPTOM
I lindriga fall nedsatt foderlust till svåra fall där hästen rullar okontrollerat och våldamt och riskerar att slå sig illa och till och med få benbrott.
• Nedsatt eller upphörd foderlust
• Tittar åt flankerna
• Skrapar med hovarna
• Svettas
• Ställer sig i sträck ställning
• Intar urineringsställning upprepade gånger
• Lyfter och viftar på svansen
• Ligger ner onormalt mycket
• Ökad hjärtfrekvens
• Ökad andningsfrekvens
• Diarré
• Ingen avföring
• Rullar sig okontrollerat våldsamt

ALLVARLIGA SYMPTOM
• Kraftigt ökad hjärtfrekvens, kraftigt ökad andningsfrekvens, ingen avföring eller gasavgång, rullar sig vålsamt och okontrollerat, mycket häftig diarré och stor ömmande pungsäck.

Alla typer av nedsatt funktion, felläge, omvridning, svullnad, infektion eller skada i magsäck, tunntarm eller grovtarm framkallar kolik. Koliksymptom beror på att magsäcken eller tarmarna tänjs ut och blodförsörjningen till mage och tarm minskar.

När rörelsen som gör att tarminnehållet transporteras framåt (tarmperistaltiken) minskar blir upptag av vatten och näringsämnen från tarmen mindre. Trycket som uppstår då tarminnehållet får svårt att passera ger upphov till kramp. Detta kan leda till uttörkning och till och med chocktillstånd och att hästen dör.

I de stillastående tarmarna samlas toxiska substanser som kan passera genom tarmväggen hästen kan då bli förgiftad av sitt eget tarminnehåll.

GASANSAMLINGAR
Gasansamlingar i tarmarna kan orsakas av dåligt foder (exempelvis mögelangripet hösilage) eller dåliga utfodringsrutiner.

GROVTARMSFÖRSTOPPNING
Kan uppkomma vid tvära foderbyten, ändrad foderstat då hästarna installas på hösten eller kan orsakas av låg tarmaktivitet på grund av blodpropp i krösrotskärlen som orsakas av vadrande parasiter.

FÖRSTOPPNING I TUNNTARMEN
Kan uppstå vid massiv förekomst av spolmask i tunntarmen hos föl och unghästar som inte blivit regelbundet avmaskade. Även bandmask kan orsaka förstoppning i tunntarmen, dessa maskar hittas ofta i övergången mellan tunntarmen och grovtarmen.

TARMOVRIDNING, INKLÄMNING ELLER AVSNÖRNING AV TUNNTARMEN
Ovannämnda kan ge totalt passagehinder i tarmen.

TARMINFLAMATION OCH DIARRÈ (ENTERIT/COLIT)

Akut grovtarmsinflamation, colit, är en mycket allvarlig sjukdom. En häst insjuknar snabbt i kraftig diarré och blir uttorka och kan då trots intensivbehandling.
Otjänligt foder som är mögligt kan vara orsaken men även virus, bakterier och parasiter kan utlösa tarminflamation.
• Både föl och vuxna hästar med diarré och feber bör träckprovsundersökas.

MAGSÅR
Vuxna hästar som vår kolikänningar vid utfodring och visar nedsatt foderlust.

PUNGBRÅCK
Vissa hingstar är kanalen till pungsdäcken för vidvilket innebär att tarmarna kan trilla ner i pungsäcken och bli klämda. Förut koliksymtom är pungsäcken förstorad och ömmar.

AGERA DÅ DU UPPTÄCKER KOLIK
• Ta bort fodret
• Ströa rejält så hästen kan rulla i mjuk bädd
• Promenera med hästen i en halvtimme. Lindrig kolik kan släppa av motion i lugn tempo.
• Mät kroppstemperature, bör vara 37,5 38 grader C. Hög kroppstemperatur vid enbart koliksymptom kan vara tarm- eller bukhinneinflammation
• Kolla hjärtfrekvens, normalt ska det ligga på 28 40 slag per minut. Kontrolleras lättast med stetoskop. Kraftigt ökad hjärtfrekvens kan vara ett allvarligt tecken.

KONTROLLERA ANDNINGSFREKVENSEN
• Normalt ska andningsfrekvensen ligga på 816 andetag per minut. Smärta kan orsaka en höjd frekvens.

KOLLA KAPILLÄR-ÅTERFYLLNADSTID
Slemhinnorna ska vara ljusröda. Vid allvarliga koliktillstånd blir slemhinnorna mörka i färgen.
• Tryck på tandköttet ovanför hästens framtänder, det rosa blir tillfälligt vitt. Tar det mer än 2 sekunder innan slemhinnorna får tillbaka sin färg har hästen förämrad cirkulation.

KONTROLLERA TARMAKTIVITETEN
• Kolla att hästen har normal avföring.
• Lyssna efter kurrande ljud från tarmarna med stetoskop, lyssna vid flanken.
• Kontrollera att hästen har urinerat.

Lär dig hästens normalvärden, dessa fastställs då hästen är frisk. Vid förstoppning ges paraffinolja via nässvalgssond. Magsår kan behandlas med medicin som sänker syrahalten i magsäcken. Pungbråck och tarmovridning kräver operation dessa operationer skall göras så snabbt som möjligt.

...............................................................................

KOLIK HOS FÖL
Mekoniumförstoppning. 612 timmar efter ett föl fötts bör fölet krysta ut sina träckbollar. Vissa föl uppstå¨r problem då tarmbecket (mekonium) ska krystas ut. Fölet visar då kraftiga koliksymptom. Ibland räcker det med att man själv kan ge Microlax (laxerande) i ändtarmen, annars kan veterinär lösa upp förstoppningen med lavemang.

URINBLÅSEBRISTNING (RUPTUR)
Ibland kan urinblåsan brista under förlossningen. Detta mörks främst på att fölet försöker urinera men det kommer bara droppar. Fölet är orolig och visar lättare koliksymptom. Om fölet opereras i ett tidigt stadium är utsikterna goda.

SPOLMASK I TUNNTARMEN
Massiv invation av spolmask kan leda till förstoppning och tarminstjälpning.

MAGSÅR
Magsår kan misstänkas om de finns tecken på kolik, tandgnissling och om fölet ligger på rygg eller har ökad salivering.

FÖREBYGG KOLIK GENOM ATT:
• Se till att fölet alltid har tillgång på friskt vatten.
• Se till att allt foder håller god kvalité.
• Dela upp dagsransonen på flera mål.
• Gör foderbyten succesivt.
• Ge inte stora mångder spannmål.
• Var noga med avmakning på föl och unghästar.
• Föl och unghästar som stallas in på hösten ska ges extra lösande foder som betfor, melass och morötter, eventuellt kan också 2–3 deciliter parrafinolja ges.


Uppgifterna är hämtade från broschyren Kolik hos häst från Schering-Plough.

----------------------------------------------------------------

TRÄCKPROVSUNDERSÖKNING
De flesta hästar behöver avmaskas mot blodmask 34 dagar innan byte från vinterhage till sommarhage.
Vid bevisat högts smittryck som på stora stuterier rekommenderas att hästarna avmaskas under sommaren också.

SPOLMASK
Dessa ses sällan på äldre hästar utan brukar ställa till det för föl och unghästar. Symptom på invasion av spolmask är dålig tillväxt, minskad aptit, gallor och ruggig hårrem. Föl bör avmaskas mot spolmask vid 810 och vid 1618 veckors ålder. För närvarande rekommenderas fenbendazol (Axilur ) eller pyrantelpreparat för att få bort spolmask hos föl.

BANDMASK
Den lämpligaste tidpunkten för strategisk avmaskning mot bandmask är innan betessläpp.

TRÄCKPROVSTAGNING
Statens veterinärmedicinska anstalts webbsida finns förteckning och prislista på de analyser som SVA utför. Skriftligt svar på provet skickas.

GÖR SÅ HÄR
• En liten näve färsk avföring tas från boxen och förpackas i dubbla platspåsar som märks med hästens namn.

• Om prov tas på flera hästar som varit på samma bete, kan proven både analyseras individuellt eller som samlingsprover om tre.

• Brevet ska innehålla uppgifter om: namn, adress, telefonnummer, typ av häst, ålder, provets märkning, önskad undersökning samt när och med vilket preparat hästen senast avmaskats med.

• Skicka provet i vadderat kuvert till: SVA, Sektion för parasitologisk diagnostik, 751 89 UPPSALA

Prisexempel 2008: Ett träckprovsundersökning från 13 hästa där en analys görs av ägg från bandmask, blodmask, fölmask, spolmask kostar omkring 375 kronor inklusive moms.

SVA, telefon: 018-67 40 00, fax: 018-67 44 50.

Från informationsbladet Förebyggande avmaskning och träckprovsundersökning av häst från SVA.

----------------------------------------------------------------

Högst upp på sidan