Storeglemente

Angloarabiskt fullblod (fastställda 081209)
Till grund för bedömning av härstamning och registrering ligger SAAF:s Plan- och riktlinjer 2007.

Mer info finns påSH:s webbplats www.svehast.se

där också Storeglementet för 2010 kan laddas ner.

Individprövning
Sto vars härstamning innehåller avelsvärderade och godkända hingstar för angloavel i minst tre led och som uppnått rasvisa krav för angloavel, samt genomförd avelsvärdering för premiering enligt nedanstående premieringsreglemente. Alla resultat som hänföres till stoet ska kunna redovisas med dokument.

Härstamning
Sto ska vara av raserna angloarab (x) inregistreringsbar i sektion I, II eller III, arabiskt
fullblod (ox), engelskt fullblod (xx) eller shagya-arab och skall vara införd i respektive ras register eller riksstambok eller motsvarande internationellt godkänd stambok.


Bedömningskriterier

Kvalitetsklasser gällande sto och avkommor (föl eller äldre avkomma):

Exteriör:

Exteriörbedömning.
Kvalitetsklass      50-poängsskala     60-poängsskala
I                   38-50 poäng        45-60 poäng
II                  35-37 poäng        41-44 poäng
III                 30-34 poäng*       36-40 poäng
Kasserad             - 29 *              -35 poäng


 

Löshoppning/uppsutten hoppning och gångarter under ryttare:

              Löshoppn/Hoppning Gångarter
Kvalitetsklass      20-poängskala      40-poängskala
Diplom              17-20 poäng        32-40 poäng
Klass I             15-16 poäng        30-31 poäng
Klass II            13-14 poäng        25-29 poäng
Klass III              12 poäng           24 poäng
Klass IV              -11 poäng          -23 poäng
Klass IV


Klass IV
För sto som vid tidigast 3 års ålder bedömts och tilldelats klass IV skall, om
premieringsförrättaren nu anser stoet uppfyller minimifordringarna för införande i
riksstambok, dispens sökas hos SAAF innan införande i riksstambok kan ske. Ny bedömning kan ske tidigast ett år efter den bedömning som föranledde klass IV.

Ålderskategori:
3-och 4 års-ston (utan avkomma) kan för erhållande av kvalitetsklass och diplom visas vid SAAF:s riksutställning eller ASVH:s treårstest/kvalitetsbedömning där bedömning sker av exteriör, löshoppning och ridprov.

För 4-årston eller äldre med avkomma skall bedömning och kvalitetsindelning ske av
1. Exteriör (typ, huvud-hals-bål, extremiteternas korrekthet och deras rörelser, skritt och trav mvid hand). Max 50 poäng. Om bedömning av galopp sker används 60-poängsskala.

Lägsta mankhöjd på 154 cm skall ha uppnåtts vid premieringstillfället, annars skall en lägre siffra för typ anges.

Äldre ston (10 år och äldre) skall bedömas vara av lägst motsvarande kvalitet om de ej
poängbedöms vid premieringstillfället.

2. Avkomma av godtagbar kvalitet, lägst klass II: Bedömning skall ske av exteriör (typ,
huvud-hals-bål, extremiteternas korrekthet och deras rörelser, skritt, trav och galopp).
Max 60 poäng.

3. Godkänt rid- eller körprov vid premieringen. Dessa prov kan ersättas med intyg från
officiell tävling, kvalitetsbedömning eller intyg om detta på offentlig plats kontrollerad
rid-/körbarhet, som motsvarar rid eller körprov. Berättigad att utfärda intyg är
premieringsförrättare och av SvRF och SKR godkänd domare samt resultatlistor från
SGC/ATG.

Värdebokstav B
För 4-årssto och äldre med avkomma
1. Har uppnått lägst klass II exteriört
2. Har fått en avkomma som härstamningsmässigt kan intas i riksstambok avd I.
3. Stoet har bevisat sitt avelsvärde genom något av nedanstående:
a) visats med föl av godtagbar kvalitet (lägst klass II) vid sidan
b) med äldre avkomma av godtagbar kvalitet (lägst klass II) visad vid samma tillfälle
c) intyg om äldre avkommas meriter vid tidigare premiering eller tävling.

Värdebokstav AB
Stoet skall uppfylla kraven för värdebokstav B samt uppfylla något eller några av följande villkor:
1. Erhållit diplom exteriört, eller lägst klass I exteriört tillsammans med diplom i
löshoppning/uppsutten hoppning eller gångarter
2. Deltagit i minst 2 gånger i officiell ridtävling med följande resultat:
a) Dressyr: minst 62% i lägst Lätt A/Breeders Trophy eller motsvarande
a) Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,20/Breeders Trophy eller motsvarande med
b) Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i 1.00m-klass/Breeders Trophy eller
motsvarande
c) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande nationell nivå
d) Körning: 0 hinderfel medelsvår klass
e) Distans: Godkända kilometer i medelsvår klass
f) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig


Värdebokstav A
Stoet skall vara stambokfört med B eller AB tidigare.

Alternativ 1
1. ha lämnat minst fyra levande födda föl varav minst tre har erhållit Klass I exteriört eller
erhållit hopp- eller gångartsdiplom, eller B-premiering eller AB-premiering.
2. Stoet tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för angloavel i enlighet med
Venedigkonventionen (se SAAF:s Plan och riktlinjer).
3. bedömda avkommor skall ha stamboksberättigad härstamning.
4. meriterande för utmärkelsen är om avkommorna
5. minst två av ovan nämnda fyra avkommor skall uppfylla något av nedanstående
6. deltagit i minst 2 gånger i officiell ridtävling med följande resultat:
a) Dressyr: med minst 62% i lägst Lätt A/Breeders Trophy eller motsvarande
b) Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,20/Breeders Trophy eller
motsvarande med
c) Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i 1.00m-klass/Breeders Trophy eller
motsvarande
d) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande nationell nivå
e) Körning: 0 hinderfel lätt klass
f) Distans: Godkända kilometer i lätt klass
g) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig

Alternativ 2
1) ha lämnat minst två levande födda föl, som har erhållit Klass I exteriört eller erhållit
hopp- eller gångartsdiplom, eller B-premiering eller AB-premiering.
2) stoet tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för angloavel i enlighet med
Venedigkonventionen (se SAAF Plan och Riktlinjer).
3) bedömda avkommor skall ha stamboksberättigad härstamning. .
4) avkommorna skall uppfylla något av nedanstående. Deltagit minst 2 gånger i officiell
ridtävling med följande resultat:
h) Dressyr: med minst 62% i lägst MSV/Breeders Trophy eller motsvarande
i) Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst 1,30/Breeders Trophy eller
motsvarande med
j) Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i CNC*-klass/Breeders Trophy eller
motsvarande
k) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande nationell nivå
l) Körning: 0 hinderfel medelsvår klass
m) Distans: Godkända kilometer i medelsvår klass
n) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig

Kvalitetsklass A kan utdelas postumt

Värdebokstav ELIT
Stoet skall vara stambokfört med B eller AB tidigare.

Alternativ 1
1. ha lämnat minst fem levande födda föl varav minst fyra har erhållit Klass I exteriört eller
erhållit hopp- eller gångartsdiplom, eller B-premiering eller AB-premiering.
2. Stoet tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för angloavel i enlighet med
Venedigkonventionen (se SAAF:s Plan och riktlinjer).

3. bedömda avkommor skall ha stamboksberättigad härstamning. .
4. minst tre av ovan nämnda fem avkommor skall uppfylla något av nedanstående. Deltagit i
minst 2 gånger i officiell ridtävling med följande resultat:
a) Dressyr: med minst 62% i nationell Svår klass/Breeders Trophy eller motsvarande
b) Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst nationell 1,40/Breeders Trophy eller
motsvarande med
c) Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i nationell CNC**-klass/Breeders Trophy
eller motsvarande
d) Officiell galopplöpning: motsvarande nationell nivå
e) Körning: 0 hinderfel medelsvår klass
f) Distans: Godkända kilometer i medelsvår klass
g) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig

Alternativ 2
a) ha lämnat minst fyra levande födda föl, alla har erhållit Klass I exteriört eller erhållit
hopp- eller gångartsdiplom, eller B-premiering eller AB-premiering.
b) Stoet tillgodoräknas alla avkommor som är tillämpliga för angloavel i enlighet med
Venedigkonventionen (se SAAF:s Plan och riktlinjer).

c) bedömda avkommor skall ha stamboksberättigad härstamning. .
d) minst två av ovan nämnda fyra avkommor skall uppfylla något av nedanstående. Deltagit
minst 2 gånger i officiell ridtävling med följande resultat:
a) Dressyr: med minst 62% i lägst i internationell svår klass/Breeders Trophy eller
motsvarande
b) Hoppning: lägst 0 fel i grundomgång i lägst internationell 1,50/Breeders Trophy eller
motsvarande
c) Fälttävlan: med 0 hinderfel i terrängprov i internationell CNC***-klass/Breeders
Trophy eller motsvarande
d) Officiell galopplöpning: lägst motsvarande internationell nivå
e) Körning: 0 hinderfel svår klass
f) Distans: Godkända kilometer i svår klass
g) Motsvarande prestation som bedöms av SAAF Avelskommittee vara likvärdig

Kvalitetsklass ELIT kan utdelas postumt