Vilken färg är hästen – fux eller brun?

BRUN
En brun häst har svart man, pannlugg, öronbräm, svans och ben. Ofta är frambenen svarta från carpus och neråt och bakbenen svarta från hasen och neråt. Men ibland kan det vara lite klurigt att avgöra om en häst är brun eller fux. Titta då på benen, det är dem som avgör. Har hästen svarta ben eller svartfärg där tecknen på benen slutar – då är det en brun häst.

FUX
Är benen bruna och även ovanför de vita tecken är hårremmen brun – då är det en fux. En del fuxar kan ha mycket mörkfux man och kan därför tas för att vara bruna. Benen kan ha en mörk fuxnyans nertill, men benen är inte svarta. Har hästen vita tecken ner till ser man tydligt om teckna följs av svart färg eller inte.

...............................................................................

Fux


FUX. AA Fame kan med sin mörka svans och pannlugg ge intryck av att vara brun till färgen. Manen är riktigt ovanlig med både mycket mörkt och nästan vitt tagel. Kollar man på benen så ser man att de är lite mörkare nertill, dock inte svarta. På benen som har tecken ser man tydligt avsaknaden av svart färg i övergången från de vita.


FUX. Arabhingsten Flaming Star kan i första anblick se ut som en brun häst, men tittar man noga ser man att benen saknar svart färg. Det är ju den svarta färgen på benen som skiljer en brun häst från en fux. Kolla även in öronbrämen (kanten på öronen) de är inte svarta utan är bara något mörkare än färgen i övrigt.

Några fuxar med lite otydlig färg, liknande denna ovan, har färgtestats och konstaterats vara fuxar (ee) och sakna det svarta anlaget E.

Flaming Stars ljusa svans är lite ovanlig, här kan det röra sig om rabicano-anlaget som kan ge olika stor utbredning av vitt/grått i svansen.

----------------------------------------------------------------

Brun


BRUN. På arabvalacken Shatero går det svarta på benen en bra bit över carpus på frambenen och baktill ovanför hasen. På det ben som har tecken ser man tydligt att det rör sig om svart färg, och inte brun ovanför kvartstrumpan. Man, svansoch pannlugg är också svart. Här ser man också tydligt att öronbrämen, den yttre kanten runt öronen, är svart – det är också ett kännetecken på att det är en brun häst.


SVART ÖRONBRÄM. Shatero ox har en svart ytterkonturen i örat, om öronbrämen är svart är hästen brun som i detta fall. Men är öronbrämen röd (fuxfärgad), där är det en fux.

----------------------------------------------------------------

Vilken färg är hästen – mörkfux eller brun?

Brun


BRUN. Fullblodsvalacken Be Ahead är brun. Att benen är bruna framgår tydligast på hästens vänstra framben, där den vita kotan slutar ser man tydligt att det är svart som fortsätter sedan. Det svarta på Be Ahesds ben går högt upp, men hästen har ganska mörk brunfärg så det är ingen tydlig skillnad mellan svart och brunt här.

----------------------------------------------------------------

Mörkfux


MÖRKFUX. Ett morgansto med mycket mörk fuxfärg. Benen är visserligen mörka men man ser tydligt att de inte är svarta. Man och svansen är solblekt i topparna och är troligen något mörkare på vintern.


FUX. Fullblodsvalacken Antonio Cigar är fux och har ganska mörka skyddshår (man, svans och pannlugg). På benen går det bra att se att det är en fux. Benen är röda, inte svarta och det syns bäst där de vita tecknena slutar.


MÖRKFUX. Vid snabb anblick kan Kormant ox uppfattas som brun då han har så mörk fuxfärg, men på benen framgår det tydligt att det är en fux. Benen är fuxfärgade (röda). Inget svart finns på benen.

...............................................................................

Fux med ljus man och svansMörkfux med ljus man och svans
MÖRKFUX. Elcaballero ox är mörkfux men har ljusare skyddshår än täckhår. Elcaballeros färg benämns mörkfux med ljus man och svans. Färgen uppstår om hästen bär två flax-gener (ff).


SABINO-ANLAG. Elcaballero har också genomgående bläs, vit underläpp, tecken på undersidan av ganaschen, vit bukfläck och höga strutformade tecken på alla benen. Denna färgteckning benämns sabino.

----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

Läs gärna Bo Furugrens bok Hästens färger. Bokia beskriver här bokens innehåll.----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

TAGELPROV
Vill du veta om din häst är svart eller mörkbrun?
Skicka ett tagelprov i ett kuvert till SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7070, 750 07 UPPSALA. Märk kuvertet Svart/fux.

Det kostar omkring 700 kronor att få provet analyserat. Ring för att höra hur du ska gå till väga.
SLU, tel: 018-67 10 00
...............................................................................

På SLU:s blodlab DNA-typas hingstar. Där kan de utföra olika tester som till exempel red factor-test (ee) och aguti-test (A). (Agouti på andra språk).

Exempel: Red Factor-test innebär att man letar efter förekomsten av rött anlag dvs genen e. Via DNA kollar man ifall hästen har 0, 1 eller 2 röda anlag.

• 0 = homozygot för svart (EE). Den häst kan ej lämna fuxar.
• 2 = 2 röda anlag (ee) innebär att hästen är fux.
• 1 = 1 rött anlag (både svarta och bruna hästar kan ha ett anlag för röd färg, anlaget bärs dolt).

----------------------------------------------------------------

Fler färger kan testas hos:
Equine DNA Testing Service – här kan kolla upp om din häst har anlag för Red Factor/Black, Agouti, Cream Dilution, Silver Dilution, Tobiano, Lethal White Overo, Sabino-1 och Seal Brown.

Provet betalas med Visa eller Mastercard och kostar omkring 30 dollar per prov. 25 tagelstrån med rot taget från svansen skickas till Pet DNA Services of AZ(R), PO Box 7809 Chandler, AZ 85246-7809.

Sample instructions for equine DNA testing

Request form for equine DNA testing

----------------------------------------------------------------

Högst upp på sidan

FUX. Arabstoet AA Fame har ovanlig fuxfärg. Panluggen är ganska mörk och manen har riktigt mörkt tagel som nästan ser svart ut och i manen finns också tagel som är i det närmaste vit.

När man synar öronen ser man också att de saknar den svarta kant, öronbrämen, som bruna hästar har. Öronbrämen här utgörs av en mörkare färg på kanten, men den är inte svart.


FUX. AA Fame ox har en ovanlig fuxfärg.


FUX. Benen på AA Fame saknar svart färg. På den flikiga vita strumpan ser man tydligt att där det vita slutar börjar det röda, här finns ingen svart övergång. På det andra bakbenet som har en vit halvkota är färgen mörkare, men det är inte svart färg – alltså är det en fux.

Det är på benen man kan avgöra om hästen är brun eller fux i de fall då det inte är solklart vilken färg hästen bär.


FUX. Arabhingsten Flaming Star har inslag av mörkare partier på benen, men det är inte svarta fält, utan en mörkare fuxfärg.

På detta framben med vitt över kotleden ser man tydligt att den röda färgen tar över direkt där det vita slutar. Avsaknad av svart på benen innebär att det här är en fux.

......................................................................

• Så här skriver landets färgexpert Bo Furugren i sin bok Hästens färger: En fux har mer eller mindre rött täckhår av ljusare till mörkare ton. Skyddshåren är antingen av samma färg som täckhåren eller ljusare eller mörkare, dock aldrig svarta.

Mycket mörka fuxar och fuxar med nästan svart man och svans har aldrig svarta fötter. Detta är den säkraste skillnaden mellan mörka fuxar och bruna hästar.

......................................................................


FUX. Fuxar är rosa runt ögonen när de föds (där man målar "kajalstrecket"). Bruna föl är svart i "kajalstrecket". På fuxar blir det rosa mörkare och mörkare för var dag och blir till slut riktigt mörkbrunt. Detta syns bara under fölets första levnadsvecka. På bilden ses nyfödda anglohingstfölet Burning Love.

-----------------------------------------------------

Brun


BRUN. Stofölet Minette ox är brun. Det hårlösa området närmast ögonen är svart, vilket innebär att det här fölet är brunt. Fuxfärgade föl föds med rosafärgad hud närmast ögonen.


BRUN. Arabvalacken Shah Nahims ben är ganska typiska för en brun häst. Där de vita tecknena slutar tar det svarta vid. Det svarta benen får sedan en mjuk övergång till den bruna färgen.

Det är också vanligt att det svarta på en häst har den här utbredningen som Shah Nahim har. Der svarta på benen går ovanför carpus på frambenen och på bakbenen når det svarta till hasen.

......................................................................


• Bo Furugren beskriver bruna hästar i sin bok Hästens färger: En brun häst har svart man, svart svans, svarta öronbröm och svarta fötter. Täckhåren kan variera från ljusa och rödbruna till mörkt bruna. Det finns mycket stor variation i täckhårens färg och även i utbredningen av de svarta på fötterna. I vissa fall går det svarta knappt upp till framknä och has, i andra fall går det klart över både framknå och has.

Förr fanns det många benämningar på de olika varianterna, men numera används enbart ljusbrun, brun och mörkbrun. Benämningen svartbrun ska inte användas som någon extra mörk brun variant.

-----------------------------------------------------

Vilken färg är hästen – mörkfux eller brun?

Brun


BRUN.
På arabvalacken Shah Nahim råder det ingen tvekan om att det rör sig om en brun häst. Täckhåren är bruna, man, svans, pannlugg och ben är markant svarta. Det svarta på benen har hög utbredning och på de tre ben som har tecken blir det ännu tydligare att det är svart och vitt som möts.

Bruna hästar finns i färgerna ljusbrun, brun och mörkbrun – Shah Nahim är den vanliga bruna varianten.
Bruna kan även ha ljus buk, ljus ögonring och mjölmule. Färgen benämns då brun med ljus buk.

-----------------------------------------------------

Mörkfux

Fuxfärgen finns i många nyanser. Vid registrering benämns färgen antingen ljusfux, fux eller mörkfux.


Manen på fuxar kan vara av samma färg som täckhåren, men även mörkare och ljusare förekommer. Fuxar kan även ha ljus buk, ljus ögonring och mjölmule. Färgen benämns då fux med ljus buk.

FUXREGELN: Två fuxar som kombineras lämnar alltid fuxfärgad avkomma tillsammans, fux x fux = fux.

(Undantaget är russ, kallblodstravare och finsk häst där det finns ett recessivt skäckanlag. Då kan två fuxar få en bukskäck, men det blir en rödskäck).MÖRKFUX. Arabhingsten Kormant är mörkfux. Man och pannlugg är mörkare än hästens täckhår. Men det framgår tydligt att skyddshåren inte är svarta. Kollar man in öronen, så ser man att öronbrämen har avsaknad av svart färg, något som alla bruna hästar har.
......................................................................


Mörkfux med ljus man och svans


MÖRKFUX MED FLAX-ANLAG. Elcaballero ox är mörkfux och har ljusare skyddshår än täckhår, färgen benämns fux med ljus man och svans. Anlaget heter flax-anlag.
......................................................................RABICANO-ANLAG. Han är också stickelhårig i flanken, vilket kan vara ett tecken på rabicano-anlag. Notera det ljusa området i ljumsken och upp mot flanken.


RABICANO "VITSVANS-ANLAG". Elcaballero ox (e. Elcatero e. Eldorado e. Espartero) valack mörkfux född 2003 har vita hårstrån i svansroten. Färgteckningen benämns rabicano och Elcaballero har ärvt rabicano-anlaget från sin far Elcatero. Elcaballero har även stickelhårigt parti i båda flankerna. Rabicano-anlaget kan också visa sig i stickelhårig buk.


RABICANO-ANLAG. Shah Habib ox, hingst mörkfux född 2005, (e. Elcatero e. Eldorado  e. Espartero). Elcatero har "vitsvansanlag", det benämns rabicano. Rabicano = vita eller grå hår i svansen (ofta i svansroten) eller stickelhårigt parti i flanken. (Arvsgången för stickelhårighet är oklar). En del hästar får mycket vitt eller grått i svansen.


RABICANO-ANLAG. Elcatero ox (e. Eldorado  e. Espartero) har vita strån högst uppe på svansen. Denna färgsättning är en minimal variant av rabicano-teckningen. Även Elcateros far, Eldorado, lämnade avkommor med vitt på svansroten.

Musailima ox (e. Espartero – u. Maliki  e. Mustafar). Uppfödare: Per-Axel Ohlsson, Fjälkinge. Foto: Anki Lundberg.
RABICANO-ANLAG.
Musailima ox (e. Espartero). Rabicano är en variant av stickelhårighetet. Svansfästet har vita eller gråa stickelhår, ofta ses också stickelhår i flanken och på bålens sidor. Den här hästen har bara lite vitt i svansen, de finns hästar där nästan hela svansen är grå eller vit.
......................................................................


SABINO- OCH RABICANO-ANLAG. Elcaballero har sabino-anlag (Sb) som i detta fall har gett en bukfläck. Valacken har även rabicano-anlag som kan ge vita eller gråa stickelhår i svansfästet ofta kombinerat med stickelhår i flanken. Ibland går stickelhåren från flanken framåt på bålens sidor. Elcaballeros färg benämns mörkfux, stickelhåriga flanker.


MÖRKFUX MED SABINO-ANLAG. Elcaballero har sabino-anlag (Sb). Han har genomgående bläs och vit underläpp med lite ovanlig utbredning. Anlaget har han ärvt av sin mor, Haelaifa.


MÖRKFUX MED SABINO-ANLAG. Elcaballero har också sabino-anlag (Sb). Sabino kännetecknas av genomgående bläs, vit underläpp, strutformade ofta höga strumpor. Ibland finns även bukfläck, runt det vita tecknet är det ofta en stickelhårigt kant. Sabino är ett dominant anlag vilket innebär att det räcker att en av föräldrarna är sabino för att avkomman ska få sabino-teckningen. Elcaballero har ärvt sitt sabino-anlag från sin mor, Haelaifa.
......................................................................